Waarom wij ons kritisch uitlaten over covid-19

Waarde patiënten,

Allereerst willen wij u verzekeren dat wij nimmer onverantwoord zullen omspringen met uw gezondheid. Om die reden zijn de extra hygiëne maatregelen en aanpassingen als gevolg van sars-cov-2 in onze praktijk nog steeds van kracht.

Wij als academisch opgeleide tandartsen worden geacht in staat te zijn om onderzoek en data te kunnen lezen en analyseren. Dat doen wij ook als het gaat om sars-cov-2/covid-19. Als wij tot de conclusie komen dat er onjuistheden zitten in belangrijke kwesties achten wij het van belang om, middels het inzicht waar wij over beschikken, informatie aan te dragen die helpt een bijdrage te leveren aan het bevorderen van ieders kennis m.b.t. deze problematiek.

Indien u zich afvraagt hoe het kan dat wij kritische geluiden laten horen, dan nodigen wij u uit om dit stuk te lezen. Het is een omvangrijke samenvatting van het grootste deel van de kennis waar wij reeds over beschikken.

Mocht u het eventueel, of ter verificatie, nog van een andere kant willen vernemen. Ruim 200 Belgische medici hebben deze brief opgesteld. Indien u geïnteresseerd bent is deze brief zeker de moeite waard om te lezen.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Waarom wij ons kritisch uitlaten over covid-19

Meten is weten bij Covid-19

Waarde patiënten,

Hoewel het uiterst rustig is omtrent covid-19 in relatie tot ziekenhuisopnames, IC bezetting en overlijdens is het goed om het gehele verloop van deze pandemie goed tegen het licht te houden. Ir. Ivor Cummins heeft dat gisteren uitstekend gedaan, schroom niet om dit te bekijken:

Daarnaast mogen wij Maurice de Hond wederom dankbaar zijn voor zijn uitgebreide analyses van de cijfers in Nederland, zijn laatste data is ook zeer de moeite waard om te lezen. Kijkt u met name naar de mate waarin sars-cov-2 teruggevonden wordt in ons rioolwater. Die waarde, samen met hoe die waarde de komende weken zich zal ontwikkelen, zegt veel meer over het werkelijke verloop van besmettingen dan de huidige hoeveelheid toegenomen besmettingen die dagelijks gemeld worden: https://www.maurice.nl/2020/09/09/wat-de-rivm-wel-zeggen/

En dan tot slot wilde wij u deze, als toegift, niet onthouden voor de liefhebber: https://drmalcolmkendrick.org/2020/09/04/covid-why-terminology-really-matters/

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Meten is weten bij Covid-19

Sars-cov-2/Covid-19 is nog nooit geïsoleerd

Waarde patiënten, in navolging van het bericht van vorige week, hebben wij een cruciaal stuk informatie over Sars-cov-2/Covid-19 dat wij essentieel achten en hopen dat u dit wilt bekijken:


Eventueel hebben wij hier de engelse equivalent van dit verhaal:

De consequenties van het feit dat de unieke genetische samenstelling van het sars-cov-2 virus nog nooit is vastgelegd zijn enorm. Hoe kan je testen op een virus als je niet precies weet uit welk genetisch materiaal het virus bestaat? Wat er nu gebruikt wordt in de RT-PCR testen is een benadering van Sars-cov-2 die een computer heeft berekend. Er is geen enkele manier om te weten of de test in staat is het echte virus aan te tonen bij mensen zolang het virus niet correct geïsoleerd is.

In navolging daarvan, hoe kan er een veilig en werkzaam vaccin ontwikkeld worden als de exacte samenstelling van sars-cov-2 niet bekend is?

Denkt u alstublieft goed na over deze vraagstukken en deze informatie. Het welzijn van ons allemaal, nu en in de toekomst hangt hier vanaf.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Sars-cov-2/Covid-19 is nog nooit geïsoleerd

Covid-19 cijfers in perspectief

Waarde patiënten,

Wij willen u graag wijzen op een aantal opmerkelijke zaken rondom het aantal Covid-19 slachtoffers en het aantal besmettingen waar wij als samenleving mee geconfronteerd worden.

De covid-19 slachtoffers in Nederland in perspectief: https://www.youtube.com/watch?v=UrB9XE8zIyw

We krijgen vaak te horen dat het in de Verenigde Staten flink mis is. Het dodental is daar, naar verluid, enorm als gevolg van sars-cov-2. Een aanvulling van het Amerikaanse RIVM (CDC) op de covid-19 slachtoffers: https://uncoverdc.com/2020/08/31/cdc-releases-new-data-6-of-total-deaths-are-from-coronavirus-only

In Nederland lijkt het aantal besmettingen stabiel te zijn, maar het neemt niet af als we sommige nieuwsberichten moeten geloven. Maurice de Hond heeft daar een duidelijk ander verhaal over:

Verloop van het aantal positief getesten

  • In het rapport van week 33 stond dat er 103.000 testen waren uitgevoerd: 3678 waren positief getest, dus 3,5% positief.
  • In het rapport van week 34 stond dat er 138.000 testen werden uitgevoerd en 3422 positief dus 2,5% positief.
  • In het rapport van week 35 staat dat er 162.000 testen zijn uitgevoerd: 3492 positief getest, dus 2,2% positief.

Het daggemiddelde schommelt met deze cijfers rond de 500 besmettingen, maar als je het aantal afgenomen test meeweegt zie je een duidelijke daling.

Ten slotte is er op de test zelf nog het nodige op- en aan te merken: https://www.maurice.nl/2020/09/01/de-forse-overschatting-van-het-aantal-besmettelijken/

Kijk en luister kritisch naar wat u ter oren komt m.b.t. deze pandemie. Pas als we de echte dreiging goed kennen en onderkennen kunnen we passende maatregelen nemen. Wij lopen als samenleving anders een groot gevaar dat het middel meer problematiek teweeg kan brengen dan de kwaal.

Met vertrouwen wensen wij u veel gezondheid toe.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Covid-19 cijfers in perspectief

Nieuw perspectief op covid-19

Waarde patiënten,

Ik wil graag met u het volgende stuk delen dat veel zaken rondom de huidige covid-19 pandemie opheldert en in perspectief zet. Zaken als groepsimmuniteit, het nut van mondmaskers en het op slot zetten van samenlevingen komen aan de orde. De gastheren zijn uiterst kundig en gaan zeer nauwlettend om met de cijfers die besproken worden:

Blijf gezond en wij wensen u een goede zomer toe!

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Nieuw perspectief op covid-19