De herfstvakantie 2021

Waarde patiënten,

Op dit moment is de praktijk gesloten ivm onze vakantie. Maandag 25 oktober zijn wij weer aanwezig. Voor spoedgevallen overdag kunt u contact opnemen met een van onze waarnemers.Voor onze gehele vakantie is dit Tandarts Laurijsen 070- 394 04 49. Op maandag, donderdag en vrijdag kunt u ook terecht bij Tandarts Goey onder nummer 070-3948434. Voor spoedgevallen in de avond, het weekend of op feestdagen kunt u contact opnemen met de spoedgevallendienst 070-311 03 05. Voor andere vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@tandartsbuhler.nl

Wij zien u graag na onze vakantie weer terug!

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on De herfstvakantie 2021

De stand van zaken omtrent Sars-cov-2

Waarde patiënten,

Er heeft weer een hoop plaatsgevonden de afgelopen periode en wij willen, voor hen die graag bijgepraat willen worden, u wat interessante gegevens verstrekken.

Hoewel er weinig mondmaskers gedragen (moeten) worden in Nederland op dit moment is het belangrijk om bij alles wat we doen ons af te vragen wat de medische en wetenschappelijke onderbouwing is. Een grootschalige studie van het CDC (Amerikaanse RIVM) laat duidelijk zien dat mondmaskers geen meerwaarde bieden. Dit is belangrijk, omdat hiermee de grondslag voor het dragen van mondmaskers op bijv. middelbare scholen compleet komt te vervallen. Ingrepen in de samenleving ten bate van de algemene volksgezondheid moeten altijd terug te voeren zijn op onomstotelijk bewijs en goede medische gronden. Mondmaskers voldoen daar niet aan en horen daardoor niet ingezet te worden, tenzij het tegendeel onomstreden bewezen is.

We moeten ons goed afvragen of het huidige beleid doeltreffend is. Om dat te doen is het belangrijk om te kijken hoe gevaarlijk covid-19 is voor ons als mensen:

Infection fatality rate of COVID-19 in community-dwelling populations with emphasis on the elderly: An overview

Hieruit blijkt onder andere het volgende, relatief gezien en per leeftijdscategorie:

Voor de overgrote meerderheid van ons is het doormaken van een infectie met sars-cov-2 geen probleem. Waarom is dan de drang om iedereen, inclusief onze kinderen aan een experimenteel serum te onderwerpen zo groot? Wij moeten ons richten op het beschermen van de kwetsbaren en daar zijn genoeg mogelijkheden voor beschikbaar.

U weet als het goed is dat de experimentele prikken, die aanbevolen worden om covid-19 te bestrijden, niet beschermen tegen besmetting en overdracht. Mocht u dit in twijfel trekken, u kunt het hier zelf lezen op de website van onze rijksoverheid (pagina 5, eerste alinea). Wist u dat de absolute risico afname van het gebruik van deze middelen op ca. 1% ligt? Wat betekent dat precies? Dat betekent dat als wij iedereen voorzien van de experimentele prik wij een afname van ca. 1% in ziekenhuisopnames zouden krijgen. Dat klinkt toch heel anders dan de 90+% effectiviteit in bescherming tegen covid-19 die ons in het vooruitzicht werd gesteld. Het is duidelijk dat deze koers die ingezet is niet werkt. In Israël is de overgrote meerderheid van de ziekenhuisopnames met covid-19volledig gevaccineerd“. De enorme nevenschade die voorkomt uit het gebruik van deze experimentele sera is niet goed te verklaren en is reden om heel terughoudend te zijn met deze ingreep.

We zijn inmiddels aangekomen bij de officiële tweedeling in de samenleving. Mensen die ervoor kiezen om in de controlegroep (die zeer wenselijk is bij elk experiment) te blijven moeten nu veelvuldig “bewijzen” dat ze gezond zijn, anders mogen ze niet uit eten, naar de bioscoop of naar een hotel/café. Wij mogen zonder afstand langs elkaar lopen in winkels en op straat en praten met elkander, maar bij de zojuist genoemde gelegenheden is de controlegroep ineens een gevaar voor de gezondheid van anderen en niet welkom tenzij ze het tegendeel bewijzen. Wij willen hiervoor graag de wetenschappelijke onderbouwing zien, want wij weten al geruime tijd dat gezonde (klachtenvrije) mensen niemand ziek maken en niet zorgen voor overdracht van dit virus.

Degelijke medische wetenschap moet de basis zijn voor het beleid met inzet op eigen gezondheid en afweer. Echt samenleven en zorgen voor onze naasten is één van de belangrijkste taken voor ons als mensen. In verbinding met elkaar vanuit vrijheid, behulpzaamheid en wederzijds begrip. Dit is nu meer dan ooit nodig om deze grote uitdaging te boven te komen.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on De stand van zaken omtrent Sars-cov-2

Zomervakantie 2021

Geachte patiënten,

De zomervakantie gaat van start en dat betekent dat de praktijk gesloten is vanaf 06 Augustus in de middag t/m 29 augustus.

Voor deze periode hebben wij vanzelfsprekend voor waarneming gezorgd. Onze collega’s kunt u benaderen voor pijnklachten of andere ernstige spoedgevallen.

Voor onze gehele vakantie zijn dit:

  • Tandartsenkliniek 070-3944080 en Tandarts Goey 0703943434.

En vanaf 16 augustus:

  • Tandarts Laurijssen 0703940449 en Hof van Hoornwijck 070-3952244

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de tandarts spoedgevallendienst onder nummer: 070-311 03 05

Wij wensen u allen een hele fijne zomer toe en zien u graag na de zomer weer langskomen in onze praktijk.

Namens ons hele team,

Tandarts Buhler

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Zomervakantie 2021

Vier prominente experts over sars-cov-2

Waarde patiënten,

Al geruime tijd delen wij onze kritische blik op het gehele verhaal rondom Sars-cov-2. Bij het volgen van de enorme overdaad aan informatie, die wij regelmatig verwerken, komen wij zo nu en dan stukken tegen die het geheel vrijwel compleet samenvatten en enorm veel inzichten geven in het grotere plaatje. U heeft het via ons gehoord, maar hier komt het direct van experts van wereldformaat die allemaal hooggeschoold zijn in dit vakgebied:

Dr. Michael Yeadon, de voormalig hoofd wetenschap van Pfizer met zijn complete uiteenzetting:

Dr. Geert vanden Bossche, die biochemicus is en al vele tientallen jaren vaccins ontwikkelt:

Dr. Peter McCullough, die aan de frontlinie stond van deze pandemie en groot voorstander is van vroege behandeling, interventies en aanvankelijk hoopvol was over de nu toegepaste experimentele injecties:

En ten slotte maar niet ten spijte van onze eigen emeritus hoogleraar immunologie Pierre Capel:

Wij hopen u hiermee van een hoop informatie te voorzien om het grote geheel inzichtelijk te krijgen.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Vier prominente experts over sars-cov-2

De herkomst en recente sars-cov-2 problematiek

Waarde patiënten,

Hoewel wij van ganse harte hadden gehoopt dat het verhaal met covid-19 ten einde zou zijn, treffen wij ons nog immer in een ontwrichte wereld waar steeds minder onvervreemdbare vrijheid overblijft en belangrijke informatie niet (voldoende) in het publieke domein landt.

Wij willen dan ook een aantal actuele zaken delen met u als lezer. Hopelijk heeft u wat aan hetgeen wij delen. Het kan u wellicht helpen aan meer in- en overzicht omtrent sars-cov-2 en de aanpak van de problematiek.

Eind maart 2021 publiceerde de WHO dat covid-19 een IFR (infection fatality rate) heeft van 0,15%. Dit is gelijk aan de IFR van een hevige griepgolf. Opvallend genoeg is de normale griep vrijwel volledig verdwenen. In Nederland, maar ook in de V.S. is dit heel duidelijk zichtbaar. We kunnen daarmee stellen dat als covid-19 er niet was, maar een zware griepgolf in 2020 en 2021 er ongeveer net zoveel slachtoffers zouden zijn gevallen wereldwijd. De cruciale vraag is dan ook, zijn de maatregelen waar wij aan blootgesteld worden dan wel in verhouding en werkzaam? Was het sars-cov-2 die voor alle ellende zorgde, of had influenza (eventueel samen met sars-cov-2) bijgedragen aan de problematiek? Bij zware griepgolven werden (in de recente geschiedenis) nimmer zulke zware vrijheidsbeperkende ingrepen gedaan. Recente data uit de V.S. laat duidelijk zien dat heel veel covid-19 overlijdens door andere oorzaken komen en dat in slechts 5% van de gevallen de oorzaak louter en alleen covid-19 is.

Wij ontkennen (met klem) het bestaan van sars-cov-2 niet. Maar wij zijn recent wel achter onthutsende informatie gekomen. In het volgende onderdeel van The Highwire (aflevering 215) wordt besproken dat sars-cov-2 hoogstwaarschijnlijk in een laboratorium vervaardigd is met als doel een biologisch wapen te ontwikkelen. Het gaat hierbij met name om het piekeiwit op het virus, dat vele mensen wereldwijd tevens toegediend krijgen en zelf aan gaan maken als onderdeel van het experimentele covid-19 vaccin. Het geheel is uitgebreid onderbouwd en hier kunt u de relevante bronnen vinden:

De waarschijnlijke oorsprong van sars-cov-2

Men spreekt daarnaast steeds meer over het inenten van kinderen met deze experimentele therapie. Kinderen lopen een verwaarloosbaar risico om ernstige covid-19 op te lopen dan wel anderen te besmetten. Waarom mogen wij niet meer op ons eigen immuunsysteem vertrouwen? Zelfs Merck (ex-producent van één van de C-19 sera) zegt dat natuurlijke immuniteit altijd beter is dan een inenting. De kinderen die in deze proef vallen lijken veel heftigere problemen te verduren te krijgen dan van covid-19 zelf. Uit deze voorlopige cijfers blijkt 0,2% sterfte na inenting tegenover <0,0004% bij infectie met covid-19. We kunnen in deze groep dat toch onmogelijk verantwoorden?

We moeten absoluut onze kwetsbare medemensen beschermen, maar laten we goed nadenken over hoe we dat doen. Iedereen inenten onder (indirecte) dwang met de experimentele middelen is een grove schending van de Neurenberg code. Alleen de groep die mogelijk voortijdig zou kunnen komen te overlijden of heel heftig ziek kan worden zou de doelgroep kunnen zijn voor deze experimentele therapieën op basis van goede voorlichting en een weloverwogen keuze. De rest (slecht 0,6% van de geïnfecteerden wordt heftig ziek, zie “Active Cases“) zou bij eventuele infectie zich moeten afzonderen, totdat een geheel herstel bereikt is er daarmee natuurlijke groepsimmuniteit bevorderen. Deze inentingen hebben nl. al aardig wat nevenschade veroorzaakt en er blijkt een enorme onderrapportage te zijn als het om ernstige bijwerkingen en sterfgevallen gaat. Er zijn vele belangrijken redenen om niet deel te nemen aan dit experiment en steeds meer artsen en wetenschappers spreken zich hardop uit tegen dit experiment uit angst voor enorme bijkomende gezondheidsschade. Deze schade zal volgens de zeer welonderlegde arts, viro- en immunoloog Robert Gorter een enorme omvang kunnen aannemen. Wij kunnen u zijn uitgebreide analyse zeker niet onthouden en het is absoluut de moeite waard om zijn verhaal aan te horen. Hij weet in zijn stuk tevens te bevestigen dat sars-cov-2 niet een natuurlijke oorsprong heeft en dat er uit het niets HIV-delen zijn aangetroffen in het sars-cov-2 virus, die nimmer bij andere coronavirussen terug waren te vinden.

Wij besluiten dit betoog met het benadrukken van het belang van het behoud van onze vrijheden, verstandig en met oog voor elkander. Het kan niet zo zijn dan onze gekozen vertegenwoordigers (die voor het volk en diens belang werken) ons dwingen middels wet- en regelgeving om deel te nemen aan medische proeven en gedragstherapieën. Mondkapjes werken totaal niet om de overdracht en besmetting van covid-19 in te dammen. Dat is zonneklaar en wij staan dan ook versteld dat wij dit plichtmatig opgelegd hebben gekregen. Wist u dat in de Verenigde Staten inmiddels 40 van de 52 staten (onvoorwaardelijk) geen verplichte mondkapjes meer hebben en dat de gouverneur van Texas ze zelfs heeft verboden bij scholen en lokale overheden? Daarnaast hadden wij ook nog het experiment met de avondklok, waar ook totaal geen onderbouwing voor werd gegeven. Wij zullen ons verenigd moeten gaan beroepen op onze vrijheden, die onder andere in de universele mensenrechten zijn vastgelegd, om middels die weg samen naar een vrije en verstandige samenleving te bewegen in gezondheid en voorspoed zonder dwang en ongrondwettelijke beperkingen. We hebben het al eerder genoemd, maar gezonde (en daarmee ook klachtenvrije) mensen maken niemand ziek.

Wij wensen u veel gezond- en wijsheid toe.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on De herkomst en recente sars-cov-2 problematiek