Vier prominente experts over sars-cov-2

Waarde patiënten,

Al geruime tijd delen wij onze kritische blik op het gehele verhaal rondom Sars-cov-2. Bij het volgen van de enorme overdaad aan informatie, die wij regelmatig verwerken, komen wij zo nu en dan stukken tegen die het geheel vrijwel compleet samenvatten en enorm veel inzichten geven in het grotere plaatje. U heeft het via ons gehoord, maar hier komt het direct van experts van wereldformaat die allemaal hooggeschoold zijn in dit vakgebied:

Dr. Michael Yeadon, de voormalig hoofd wetenschap van Pfizer met zijn complete uiteenzetting:

Dr. Geert vanden Bossche, die biochemicus is en al vele tientallen jaren vaccins ontwikkelt:

Dr. Peter McCullough, die aan de frontlinie stond van deze pandemie en groot voorstander is van vroege behandeling, interventies en aanvankelijk hoopvol was over de nu toegepaste experimentele injecties:

En ten slotte maar niet ten spijte van onze eigen emeritus hoogleraar immunologie Pierre Capel:

Wij hopen u hiermee van een hoop informatie te voorzien om het grote geheel inzichtelijk te krijgen.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Vier prominente experts over sars-cov-2

De herkomst en recente sars-cov-2 problematiek

Waarde patiënten,

Hoewel wij van ganse harte hadden gehoopt dat het verhaal met covid-19 ten einde zou zijn, treffen wij ons nog immer in een ontwrichte wereld waar steeds minder onvervreemdbare vrijheid overblijft en belangrijke informatie niet (voldoende) in het publieke domein landt.

Wij willen dan ook een aantal actuele zaken delen met u als lezer. Hopelijk heeft u wat aan hetgeen wij delen. Het kan u wellicht helpen aan meer in- en overzicht omtrent sars-cov-2 en de aanpak van de problematiek.

Eind maart 2021 publiceerde de WHO dat covid-19 een IFR (infection fatality rate) heeft van 0,15%. Dit is gelijk aan de IFR van een hevige griepgolf. Opvallend genoeg is de normale griep vrijwel volledig verdwenen. In Nederland, maar ook in de V.S. is dit heel duidelijk zichtbaar. We kunnen daarmee stellen dat als covid-19 er niet was, maar een zware griepgolf in 2020 en 2021 er ongeveer net zoveel slachtoffers zouden zijn gevallen wereldwijd. De cruciale vraag is dan ook, zijn de maatregelen waar wij aan blootgesteld worden dan wel in verhouding en werkzaam? Was het sars-cov-2 die voor alle ellende zorgde, of had influenza (eventueel samen met sars-cov-2) bijgedragen aan de problematiek? Bij zware griepgolven werden (in de recente geschiedenis) nimmer zulke zware vrijheidsbeperkende ingrepen gedaan. Recente data uit de V.S. laat duidelijk zien dat heel veel covid-19 overlijdens door andere oorzaken komen en dat in slechts 5% van de gevallen de oorzaak louter en alleen covid-19 is.

Wij ontkennen (met klem) het bestaan van sars-cov-2 niet. Maar wij zijn recent wel achter onthutsende informatie gekomen. In het volgende onderdeel van The Highwire (aflevering 215) wordt besproken dat sars-cov-2 hoogstwaarschijnlijk in een laboratorium vervaardigd is met als doel een biologisch wapen te ontwikkelen. Het gaat hierbij met name om het piekeiwit op het virus, dat vele mensen wereldwijd tevens toegediend krijgen en zelf aan gaan maken als onderdeel van het experimentele covid-19 vaccin. Het geheel is uitgebreid onderbouwd en hier kunt u de relevante bronnen vinden:

De waarschijnlijke oorsprong van sars-cov-2

Men spreekt daarnaast steeds meer over het inenten van kinderen met deze experimentele therapie. Kinderen lopen een verwaarloosbaar risico om ernstige covid-19 op te lopen dan wel anderen te besmetten. Waarom mogen wij niet meer op ons eigen immuunsysteem vertrouwen? Zelfs Merck (ex-producent van één van de C-19 sera) zegt dat natuurlijke immuniteit altijd beter is dan een inenting. De kinderen die in deze proef vallen lijken veel heftigere problemen te verduren te krijgen dan van covid-19 zelf. Uit deze voorlopige cijfers blijkt 0,2% sterfte na inenting tegenover <0,0004% bij infectie met covid-19. We kunnen in deze groep dat toch onmogelijk verantwoorden?

We moeten absoluut onze kwetsbare medemensen beschermen, maar laten we goed nadenken over hoe we dat doen. Iedereen inenten onder (indirecte) dwang met de experimentele middelen is een grove schending van de Neurenberg code. Alleen de groep die mogelijk voortijdig zou kunnen komen te overlijden of heel heftig ziek kan worden zou de doelgroep kunnen zijn voor deze experimentele therapieën op basis van goede voorlichting en een weloverwogen keuze. De rest (slecht 0,6% van de geïnfecteerden wordt heftig ziek, zie “Active Cases“) zou bij eventuele infectie zich moeten afzonderen, totdat een geheel herstel bereikt is er daarmee natuurlijke groepsimmuniteit bevorderen. Deze inentingen hebben nl. al aardig wat nevenschade veroorzaakt en er blijkt een enorme onderrapportage te zijn als het om ernstige bijwerkingen en sterfgevallen gaat. Er zijn vele belangrijken redenen om niet deel te nemen aan dit experiment en steeds meer artsen en wetenschappers spreken zich hardop uit tegen dit experiment uit angst voor enorme bijkomende gezondheidsschade. Deze schade zal volgens de zeer welonderlegde arts, viro- en immunoloog Robert Gorter een enorme omvang kunnen aannemen. Wij kunnen u zijn uitgebreide analyse zeker niet onthouden en het is absoluut de moeite waard om zijn verhaal aan te horen. Hij weet in zijn stuk tevens te bevestigen dat sars-cov-2 niet een natuurlijke oorsprong heeft en dat er uit het niets HIV-delen zijn aangetroffen in het sars-cov-2 virus, die nimmer bij andere coronavirussen terug waren te vinden.

Wij besluiten dit betoog met het benadrukken van het belang van het behoud van onze vrijheden, verstandig en met oog voor elkander. Het kan niet zo zijn dan onze gekozen vertegenwoordigers (die voor het volk en diens belang werken) ons dwingen middels wet- en regelgeving om deel te nemen aan medische proeven en gedragstherapieën. Mondkapjes werken totaal niet om de overdracht en besmetting van covid-19 in te dammen. Dat is zonneklaar en wij staan dan ook versteld dat wij dit plichtmatig opgelegd hebben gekregen. Wist u dat in de Verenigde Staten inmiddels 40 van de 52 staten (onvoorwaardelijk) geen verplichte mondkapjes meer hebben en dat de gouverneur van Texas ze zelfs heeft verboden bij scholen en lokale overheden? Daarnaast hadden wij ook nog het experiment met de avondklok, waar ook totaal geen onderbouwing voor werd gegeven. Wij zullen ons verenigd moeten gaan beroepen op onze vrijheden, die onder andere in de universele mensenrechten zijn vastgelegd, om middels die weg samen naar een vrije en verstandige samenleving te bewegen in gezondheid en voorspoed zonder dwang en ongrondwettelijke beperkingen. We hebben het al eerder genoemd, maar gezonde (en daarmee ook klachtenvrije) mensen maken niemand ziek.

Wij wensen u veel gezond- en wijsheid toe.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on De herkomst en recente sars-cov-2 problematiek

Meivakantie 2021

Waarde patiënten,

Vanaf maandag 03 t/m 17 mei zijn wij gesloten i.v.m. de meivakantie. Voor spoedgevallen overdag kunt contact opnemen met één van onze waarnemers. Voor onze gehele vakantie is dat Tandartsenpraktijk Leidschenhof (070-444 55 30), Tandarts Laurijsen (070-394 04 49) en op 10 t/m 12 mei Tandarts Bui-Chan (070-390 94 87). Buiten de kantooruren kunt u contact opnemen met de Tandarts Spoedgevallendienst Haaglanden (070-311 03 05).

Wij wensen jullie een fijne vakantie toe en zien jullie, eventueel, graag na 17 mei weer terug.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Meivakantie 2021

Censuur, nevenschade en terugblik m.b.t. sars-cov-2

Waarde patiënten,

Het is nu circa een jaar geleden dat de covid-19 epidemie begon in ons land. Er is een hoop gebeurd in die tijd en het verhaal is nog niet ten einde. Er is ons een hoop duidelijk geworden als het gaat om belangen in de wereld en hoe verstrekkende invloeden van beleidsmakers, al dan niet verkozen, kunnen zijn. Wij willen graag gelijk benadrukken dat stukken die hier geschreven worden m.b.t. sars-cov-2 weergaven zijn van onze persoonlijke standpunten als academisch geschoolde mensen. Het gaat hier om de personen achter de tandartsen in onze praktijk, verder niet. In een land waar vrijheid van meningsuiting een gegeven recht is, vinden wij het belangrijk om via dit medium, dat tot onze beschikking staat, u ons standpunt te doen toekomen, mits daar interesse voor is. U kunt de stukken dus beschouwen als “gast-artikelen” die wij met u delen en waar u voor uzelf kunt opmaken of het nuttig is voor u en uw kennis of dat u er liever niks mee te maken heeft. Als wij een standpunt innemen, dan vermelden wij altijd direct de bronnen erbij, zodat u zelf kunt nagaan of de basis voor dat standpunt in orde is. Bent u het niet eens met de informatie? Laat hetgeen u hier leest dan voor wat het is, of, en dat hebben wij veel liever, praat ons bij met gedegen onderbouwing die (bij voorkeur) grondiger is dan wat wij hebben gebruikt. Velen van ons proberen zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen en het grote geheel goed te begrijpen. Wij hebben allemaal een eigen perspectief op wat er speelt en daarmee ook de waarheid. Niemand heeft de waarheid in pacht en het is dan ook heel belangrijk dat wij zo goed mogelijk informatie uitwisselen, zodat de kennis die aanwezig is in de samenleving zo goed mogelijk is en iedereen weloverwogen keuzes kan maken als het gaat om gezondheid en veiligheid. Het kan niet zo zijn dat wij als vrije mensen met een vrije mening middels druk van buitenaf proberen om anderen het zwijgen op te leggen als zij er een andere mening op nahouden dan die van onszelf. Het leven is in elementaire basis uitwisseling van informatie tussen al dat leeft. Met die uitwisseling ontwikkelt het leven zich en kan het zichzelf verbeteren. Zodra wij de stroom van informatie stopzetten, stopt de groei en de ontwikkeling. Bedenk dan ook goed bij uzelf dat wij leven in een land waar twee dierenartsen en een basisschooldocent veel van het beleid en de publieke opinie bepalen en beïnvloeden omtrent sars-cov-2. Als zij mogen spreken en een podium krijgen voor hun standpunten, dan mogen anderen die zich verdiepen in de materie dat natuurlijk ook en is er op grond van die diversiteit echt geen plaats voor censuur van andersdenkenden.

In eerdere stukken hebben wij bijvoorbeeld gesproken over het feit dat het sars-cov-2 virus nog nooit is geïsoleerd. Het is dan wel belangrijk om goed te kijken wat daarmee gezegd wordt. Het gaat om dat de postulaten van Rivers niet volledig doorlopen zijn, waardoor er geen zekerheid is dat het virus, waarvan men aanneemt dat het covid-19 veroorzaakt, ook daadwerkelijk het juiste virus is. Wij ontkennen daarmee het bestaan niet, maar wel dat er essentiële stappen niet zijn genomen om te zorgen dat er een goede test ontwikkeld is en dat we zo optimaal mogelijk kunnen kijken naar medicatie en eventueel vaccinatie. Een correct gezuiverd en geïsoleerd virus is daarvoor onontbeerlijk.

Als wij spreken over de enorme hoeveelheid vals-positieven die de PCR-test kan afgeven, dan is het zaak om goed te kijken wat daarmee gezegd wordt. Bij een CT waarde van 35 of hoger en het reduceren van de markers van 3 naar 1 wordt een vals-positief getal van 97% mogelijk. Dat is hier uitgebreid besproken. Mocht er nieuwe of betere informatie beschikbaar zijn kan dit natuurlijk wijzigen. De RT-PCR blijft een test die niet gebruikt kan en mag worden om een covid-19 besmetting te diagnosticeren (het staat in de bijsluiter n.b., pagina 3) en als men besluit dat toch te doen, dan kunnen er dingen fout gaan. Een recent rapport in The Lancet heeft aangetoond dat (bij meer gemiddelde waarden, CT, markers) de RT-PCR test in 50-75% van de gevallen vals positieven afgeeft. Dat is fors, 62,5% gemiddeld, dus in minder dan 40% van de positieve gevallen heeft deze test het bij het rechte eind. Wij vragen ons echt af wat de meerwaarde van een dergelijke test is, die het vaker fout dan goed heeft en of daar enkelzijdig beleid aan verbonden mag worden.

De nevenschade van de wereldwijde maatregelen is dusdanig dat er inmiddels onwerkelijke en schokkende cijfers aan verbonden worden. Het is dusdanig buiten proportie dat er door meer dan 1000 juristen en advocaten gestart is met een tweede Neurenberg tribunaal voor misdaden tegen de menselijkheid. Ook in Nederland zit men niet stil en blijkt er heel veel mis te zijn met de aanpak en de bizarre negatieve gevolgen van het huidige beleid.

Het experimentele vaccin (technisch gezien gentherapie) doet ook stof opwaaien. Wij hebben in eerdere berichten onze zorgen geuit en het lijkt er meer en meer op dat er echt veel leed voortkomt uit het inzetten van deze middelen. Hier een paar voorbeelden, droevig en wel: 1, 2, 3 en 4. Wereldwijd zijn deze experimentele middelen alleen onder een noodgoedkeuring toegelaten en vallen ze daarmee onder experimenteel. Deze middelen zijn niet goedgekeurd voor algemeen gebruik en een ieder die instemt met deze therapie wordt onderdeel van een medisch experiment. Bij instemmen met de behandeling gaat u ermee akkoord dat u deelneemt aan dat experiment en bent u zelf volledig verantwoordelijk voor de gevolgen, mocht het verkeerd uitpakken. U kunt niemand aansprakelijk stellen voor problemen die door het middel teweeg zijn gebracht. Recent sprak de vooraanstaande viroloog en vaccinontwikkelaar Geert van den Bossche zijn extreme bezorgheid uit over de massale vaccinaties wereldwijd. Ons aangeboren immuunsysteem kan ernstig beschadigd raken door dit beleid, waardoor we in de toekomst onszelf veel minder goed kunnen verweren tegen ziektekiemen. Dit is ontzettend belangrijke informatie en het wordt door één van de meest vooraanstaande experts wereldwijd op het gebied van vaccinaties uit de doeken gedaan:

Kijken we terug op onze eerdere stellingen van middelen die echt goed kunnen helpen tegen covid-19, zoals 1. Vitamine D, 2. Hydroxychloroquine, 3. Budesonide en 4. Ivermectine blijken onze standpunten van toen nauwkeurig te zijn geweest. Zie hier de laatste data en bronnen op volgorde van nummering 1, 2, 3, 4. Wij kunnen covid-19 duidelijk heel goed aanpakken met de juiste medicatie en supplementen. Wij vinden het opmerkelijk dat een jaar later, met alle informatie die nu goed en wel beschikbaar is, dit nog maar zeer beperkt toegepast wordt.

Wij besluiten dit stuk met dat wij hopen dat dit jaar een schitterend jaar wordt, waarin wij echt luisteren naar elkaar in positiviteit en verbinding, zonder vooroordelen of negatieve voorbarige aannamen. Wij hebben heel veel kunnen leren het afgelopen jaar en het is nu aan ons mensen om deze kennis volledig te omarmen en het in te zetten voor onze groei, ontwikkeling en gezondheid. Er komt een prachtige tijd aan en dat hebben wij allemaal, maar vooral de mensen die leed hebben ondervonden van het virus, de moeilijkheden in de zorg of de maatregelen, heel erg verdiend.

Met vriendelijke en positieve groet, vanuit een oprecht open hart in vrijheid en verbinding sluiten wij dit verhaal af, bedankt voor het lezen.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Censuur, nevenschade en terugblik m.b.t. sars-cov-2

De Amerikaanse verkiezingen en covid-19

Vorige week werd Joe Biden ingewijd als 46e President van de Verenigde Staten der Amerika inc. Nadat hij voldoende kiesmannen toegewezen had gekregen en na de inwijding zelf gebeurde er ineens een aantal opmerkelijke zaken die directe invloed hebben op de problematiek met covid-19:

Het is verontrustend om te moeten constateren dat covid-19 o.a. gebruikt werd voor politieke doeleinden. Het is moeilijk om hier geen grotere verbanden en bedoelingen achter te zoeken, want die lijken er wel degelijk te zijn.

Wees kritisch, kies voor verbinding, vrijheid en een wereld zonder angst. Het beste moet nog komen – NCSWIC.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on De Amerikaanse verkiezingen en covid-19