Cruciale wijzigingen in PCR-test en meer

Beste patiënten, gisteren kwamen wij dit verhaal van Maurice de Hond tegen. Het RIVM heeft recent de aanbeveling gedaan om de verdubbeling (Cycle Threshold, CT) die nodig is bij een PCR-test om tot voldoende meetbaar genetisch materiaal te komen te verhogen van 30 naar 35. Verder werd er in de test gezocht naar drie unieke genetische overeenkomsten, die alle drie overeen moesten komen om tot een positief testresultaat te komen. Deze drie overeenkomsten zijn teruggebracht naar slechts één.

Concreet betekent het bovenstaande dat er, door de extra verdubbelingen van het genetisch materiaal in de PCR-test alsmede de verlaging van de markers die moeten overeenkomen van drie naar één, een enorme toename in vals-positieve uitslagen tot stand komt. Immers, waar vroeger alle drie de stukken moeten overeenkomen voor een positieve uitslag is nu slechts één overeenkomst voldoende. Het verhogen van de CT-waarde zorgt ervoor dat dood (inactief) virusmateriaal voldoende aanwezig kan zijn voor een positieve uitslag. De volledige analyse door Dr. Peter Borger (Moleculair Geneticus) op de vragen en de uitleg van het RIVM hierover kunt u hier lezen.

De gevolgen hiervan zijn enorm en verstrekkend. Dit zorgt er niet alleen voor dat wij een enorme toename krijgen in positief geteste personen (of besmettingen zoals onze beleidsmakers ze bijzonder en wel noemen), maar dit heeft ook een grote invloed op de ziekenhuis- en IC-opnames, alsmede de covid-19 gerelateerde sterfgevallen die geregistreerd worden. Immers, als je naar het ziekenhuis moet en positief getest wordt, ben je een covid-19 opname. Als je tijdens het verblijf in het ziekenhuis positief getest wordt kan de registratie in een covid-19 opname veranderen. Dit gaat ook op voor mensen die op de IC komen. Mensen die komen te overlijden met een positieve covid-19 PCR-test worden regelmatig (onafhankelijk van de hoofdoorzaak, die in slechts 6% van de gevallen alleen maar covid-19 is) als een corona-slachtoffer ingeboekt. De wijzigingen in hoe men met deze test omgaat heeft enorme gevolgen voor wat er met de zorg en de statistiek in ons land gebeurt. Kunnen we dan wel spreken over een daadwerkelijke tweede golf, als op deze wijze de cijfers veel te hoog uitslaan en een compleet vertekend beeld geven van de realiteit? Kijkt u eens naar de bezetting in de ziekenhuizen van het LCPS. U ziet dat in het geheel de coronapatiëten toenemen, maar een stijging van de totalen in de ziekenhuizen blijft uit. Dit kan natuurlijk door uitstel van zorg komen, maar de totalen schommelen al maanden rond de 11.000 mensen in het ziekenhuis, onafhankelijk van of ze covid-19 hebben of niet.

Deze test is dusdanig onbetrouwbaar geworden dat het onmogelijk is om met deze gegevens goed en eerlijk beleid te maken. Dit gebeurt echter wel en de roep om hard ingrijpen wordt steeds groter. Klopt dat wel, als je bedenkt dat er zo veel vals-positieve uitslagen zijn?

Als gevolg van de problematiek zijn weer tal van maatregelen in werking getreden. De horeca moet onder andere op slot. Wij missen echter de onderbouwing, hier ziet u de analyse van het RIVM zelf. De horeca zou volgens dit schema bijdragen aan tussen de 3,8-1,8% van de besmettingen landelijk. Waarom moeten zij dan volledig op slot? Hebben lockdown maatregelen überhaup wel zin? U leest er hier veel meer over met de benodigde wetenschappelijke en empirische onderbouwing. Ivor Cummins legt het kort en bondig graag aan u uit: https://www.youtube.com/watch?v=FWjoFark7kI

Binnenkort kunnen wij een verplichting voor het dragen van mondmaskers verwachten als onderdeel van de maatregelen, maar welk nut dient dat? Hieronder ziet u dat meer dan 70% van mensen die voltijd een masker droeg alsnog besmet kon raken met sars-cov-2:

https://thefederalist.com/2020/10/12/cdc-study-finds-overwhelming-majority-of-people-getting-coronavirus-wore-masks

Er kwamen recentelijk ook opmerkelijke getallen naar buiten over de sterftecijfers in de Verenigde Staten, kijkt u eens goed naar dit schema. De officiële cijfers spreken inmiddels van bijna 217.000 doden als gevolg van covid-19. U ziet hier het aantal mensen dat gemiddeld per maand komt te overlijden in Amerika vanaf 2017 t/m 2020:

2017 Total Deaths US: 2,813,503 (234,000/month)

2018 Total Deaths US: 2,839,205 (237,000/month)

2019 Total Deaths US: 2,855,000 (238,000/month)

2020 Total Deaths US (jan – week 9/26): 2,130,000 (236,000/month)

Wij ontkennen (met klem) niet dat het virus bestaat en voor hevige ziekte kan zorgen. Wat wij nu wel duidelijk ter discussie stellen is hoe dodelijk sars-cov-2 voor ons als mensheid in zijn totaliteit is.

Als de maatregelen en beperkingen weinig zin hebben, wat zouden we dan moeten doen? We moeten onze eigen afweer versterken, u kunt hiervoor goed terecht op: https://zelfzorgcovid19.nl/. U kunt daar waardevolle adviezen vinden m.b.t. suppletie alsmede medicamenteuze oplossingen om sars-cov-2 de baas te zijn en te blijven.

Tot slot willen wij een oproep doen aan ieder die dit leest, groepsimmuniteit bereiken is de enige manier waarop wij veilig en wel deze problematiek het hoofd kunnen bieden. Als dat bereikt is, zijn de kwetsbare groepen veel minder in gevaar. Groepsimmuniteit blijkt heel goed te bereiken, ondanks tegenstrijdige berichten vanuit onze media. Een goed doordacht plan hiervoor hebben wij reeds besproken in ons vorige bericht over de “Great Barrington Declaration”. Onderschrijft u dit, overweeg dan om die verklaring te tekenen. Wij kunnen dan, in navolging van Zweden en Japan, hopelijk weer snel terug naar onze normale vrije samenleving zonder dat wij de gezondheid van de kwetsbare groepen in het geding brengen.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Cruciale wijzigingen in PCR-test en meer

Andere aanpak Covid-19

Waarde patiënten,

Wij willen u graag wijzen op de “Great Barrington Declaration” waarin duizenden medici en vooraanstaande wetenschappers van over de hele wereld pleiten voor een andere aanpak van de covid-19 en de bijbehorende problematiek. U kunt de verklaring hieronder vinden. Mocht u deze aanpak verstandig vinden en onderschrijven, dan is het ook mogelijk om deze te ondertekenen:

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Andere aanpak Covid-19

De tweede golf van covid-19

Waarde patiënten,

Zoals u waarschijnlijk wel heeft meegekregen via diverse media bevinden wij ons heden in de tweede golf van het coronavirus sars-cov-2. Dat kan voor veel onrust en angst zorgen bij ons allen.

Wij willen u, middels dit bericht, wijzen op een aantal zaken die het niet vanzelfsprekend maken dat wij ons nu inderdaad in die tweede golf bevinden. Kijkt u allereerst eens naar dit schema:

U ziet hierboven in het grijs het aantal (absoluut) positief getesten per dag, in blauw het aantal ziekenhuisopnames en in rood de sterfte over de dag genomen. Wij hebben de grootste moeite om hierin een tweede golf van ziekte te zien. Toen het aantal positief getesten opliep eind Juli had daar een paar weken later al een effect van te zien moeten zijn in de ziekenhuisopnames. Dit is vrijwel geheel uitgebleven zoals het schema duidelijk laat zien. Een tweede golf is zeker niet ondenkbaar, maar op dit moment is daar in het geheel nog geen sprake van.

Het is wellicht goed om terug te blikken en te bedenken wat het originele doel van de maatregelen ook alweer was. Wij moesten de curve van ziekte en IC-opnames dusdanig weten in te perken dat de ziekenhuizen de zorg aan zouden blijven kunnen (flatten the curve). U ziet duidelijk dat dit succesvol is geweest. Nu zijn er weer maatregelen in werking getreden die doen vermoeden dat wij wederom een afvlakking moeten bewerkstelligen, maar de cijfers van het LCPS laten toch heel duidelijk zien dat op de ICs in Nederland er geen probleem met capaciteit dan wel ziekte gaande is:

U ziet hierboven de bezetting van de ICs in Nederland vanaf 26-08-2020 t/m 04-10-2020. Er is een lichte stijging zichtbaar, die zich ieder jaar aftekent met het najaar, maar als je kijkt naar de laatste weken schommelt de totale bezetting op de ICs rond de 700 patiënten. Het is belangrijk om naar de totalen te kijken. Patiënten die ziek worden met covid-19 hebben in 94% van de gevallen andere ziekten onder de leden. Het is daardoor, van buitenaf gezien, niet duidelijk onder welke noemer deze patiënten ondergebracht worden bij de ICs. Het totale getal is wel belangrijk om te weten of wij met een tweede golf te maken hebben. Op dit moment is daar geenszins sprake van.

Wij hopen u dan ook, voor nu in ieder geval, gerust te kunnen stellen met deze cijfers. Weet dat er geen buitensporige ziekte gaande is in ons fijne land en dat onze zorgsystemen voorlopig nog meer dan genoeg capaciteit hebben om de zorgvraag, ook bij stijging, goed aan te kunnen.

Wij hopen dat onze beleidsmakers en adviseurs op basis van de goede gegevens die voorhanden zijn beslissingen nemen die ervoor zorgen dat de schade, zij het van covid-19 of de nevenschade van de maatregelen, tot een minimum beperkt zullen worden.

Maurice de Hond heeft recent een fraai nieuw artikel gepubliceerd waarin de griepgolf van 2018 uitgebreid wordt vergeleken met de griep- en coronagolf van 2020. Het is goed om kennis te nemen van deze informatie, het zorgt wederom voor een verhelderend perspectief m.b.t. covid-19.

Voor de geïnteresseerden en diegene onder u die het (medische) Engels goed machtig zijn willen wij u voorstellen dit stuk te bekijken. Het geeft u een overweldigende, maar extreem waardevolle, hoeveelheid informatie over covid-19, het leven op aarde en onze toekomst als mensheid. Wij kunnen u dit stuk van Dr. Zach Bush van harte aanbevelen.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on De tweede golf van covid-19

Waarom wij ons kritisch uitlaten over covid-19

Waarde patiënten,

Allereerst willen wij u verzekeren dat wij nimmer onverantwoord zullen omspringen met uw gezondheid. Om die reden zijn de extra hygiëne maatregelen en aanpassingen als gevolg van sars-cov-2 in onze praktijk nog steeds van kracht.

Wij als academisch opgeleide tandartsen worden geacht in staat te zijn om onderzoek en data te kunnen lezen en analyseren. Dat doen wij ook als het gaat om sars-cov-2/covid-19. Als wij tot de conclusie komen dat er onjuistheden zitten in belangrijke kwesties achten wij het van belang om, middels het inzicht waar wij over beschikken, informatie aan te dragen die helpt een bijdrage te leveren aan het bevorderen van ieders kennis m.b.t. deze problematiek.

Indien u zich afvraagt hoe het kan dat wij kritische geluiden laten horen, dan nodigen wij u uit om dit stuk te lezen. Het is een omvangrijke samenvatting van het grootste deel van de kennis waar wij reeds over beschikken.

Mocht u het eventueel, of ter verificatie, nog van een andere kant willen vernemen. Ruim 200 Belgische medici hebben deze brief opgesteld. Indien u geïnteresseerd bent is deze brief zeker de moeite waard om te lezen.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Waarom wij ons kritisch uitlaten over covid-19

Meten is weten bij Covid-19

Waarde patiënten,

Hoewel het uiterst rustig is omtrent covid-19 in relatie tot ziekenhuisopnames, IC bezetting en overlijdens is het goed om het gehele verloop van deze pandemie goed tegen het licht te houden. Ir. Ivor Cummins heeft dat gisteren uitstekend gedaan, schroom niet om dit te bekijken:

Daarnaast mogen wij Maurice de Hond wederin dankbaar zijn voor zijn uitgebreide analyses van de cijfers in Nederland, zijn laatste data is ook zeer de moeite waard om te lezen. Kijkt u met name naar de mate waarin sars-cov-2 teruggevonden wordt in ons rioolwater. Die waarde, samen met hoe die waarde de komende weken zich zal ontwikkelen, zegt veel meer over het werkelijke verloop van besmettingen dan de huidige hoeveelheid toegenomen besmettingen die dagelijks gemeld worden: https://www.maurice.nl/2020/09/09/wat-de-rivm-wel-zeggen/

En dan tot slot wilde wij u deze, als toegift, niet onthouden voor de liefhebber: https://drmalcolmkendrick.org/2020/09/04/covid-why-terminology-really-matters/

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Meten is weten bij Covid-19