Hele fijne feestdagen toegewenst

Beste patiënten,

Wij wensen jullie hele fijne feestdagen toe en hopen dat jullie een goede en gezonde start van 2022 mogen hebben. Wij zijn vanaf 24 december dicht, maar staan 3 januari direct alweer tot jullie beschikking.

Voor ernstige spoedgevallen kunt u in de tussenliggende periode contact opnemen met onze Tandarts spoedgevallendienst onder nummer: 0900-8602.

Mocht er een vulling uitvallen die niet pijnlijk is adviseren wij u geen contact op te nemen met de dienst en te wachten tot wij weer aanwezig zijn voor behandeling.

Met vriendelijke groet,

Tandartsenpraktijk Buhler

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Hele fijne feestdagen toegewenst

Natuurlijke immuniteit sars-cov-2 onontbeerlijk

Lieve patiënten/mensen,

Wij willen graag stilstaan bij ons eigen immuunsysteem en hoe dat van enorm belang is bij oplossen van de sars-cov-2/covid-19 epidemie. Er zijn de afgelopen weken heel veel publicaties naar buiten gekomen en beduidende cijfers gepresenteerd die het belang van ons eigen immuunsysteem en natuurlijk opgebouwde immuniteit bekrachtigen. Dit sluit aan bij ons eerdere bericht waarmee Geert van den Bossche en vergelijkbaar pleidooi houdt.

Er zijn veel mensen die ervoor kiezen om hun eigen afweersysteem en hun eigen gezondheid te vertrouwen als het gaat om het bestrijden van ziekten. Er zijn geluiden die stellen dat deze keuze onverantwoord is voor de volksgezondheid en/of dat deze mensen een grote kans hebben op ziekenhuisopname. Wat weten we hiervan? Kijkt u mee naar dit staafdiagram waarbij de dodelijkheid van sars-cov-2 per leeftijdscategorie te zien alsmede opgedeeld is in mensen die gezond zijn (zonder enige onderliggende aandoeningen) en mensen die in de basis al een zwakkere gezondheid hebben:

Kinderen van 0-15 hebben een kans op sterven door covid-19 van 1 op 1 miljoen. Maar zelfs iemand van 85+ die gezond is zal slechts in 1 op bijna 4000 sterven aan covid-19. Voor gezonde mensen van 55-64 is het slechts 1 op 20.000. Dat zijn gunstige cijfers en iemand die geheel gezond is en leeft maakt daarmee een uitstekende kans om een infectie met sars-cov-2 met goed gevolg te doorlopen. U ziet gelijk ook dat de groep waar wij ons op moeten richten de kwetsbaren zijn. Als wij die groep beschermen met de juiste maatregelen en preventieve interventies is het heel goed mogelijk dat ook zij een ziekbed met covid-19 goed kunnen doorlopen.

De kans dat iemand die gezond is het zorgsysteem zal overweldigen is daarmee heel erg klein. Toch wordt de medische interventie in de vorm van de experimentele covid-19 vaccinatie (gentherapie) nu aanbevolen voor iedereen vanaf 5 jaar. Hoe goed doet de immuniteit van deze injecties het tegenover natuurlijke immuniteit? Dat zou je graag willen weten, want daarmee kan je een weloverwogen keuze maken of die experimentele injectie meerwaarde kan bieden in het waarborgen van de eigen gezondheid en het bedwingen van de epidemie. Een aantal onderzoeken:

  • Stoppen deze injecties de verspreiding van het sars-cov-2 virus? Onderzoek uit 68 landen laat zien van niet, er is zelfs een verband zichtbaar tussen landen met een hogere vaccinatiegraad en meer besmettingen.
  • Hoeveel virus draagt iemand met natuurlijke immuniteit bij zich, t.o.v. iemand die voor de injectie gekozen heeft? Onderzoek uit Nederland onder ca. 28.000 mensen laat zien dat mensen die natuurlijk immuun zijn geen virus meer bij zich dragen. Daartegenover staat dat de groep die geïnjecteerd is veel virus in het lichaam heeft bij besmetting en met name de beta-, gamma- en delta-variant zijn daarbij dominant aanwezig.
  • We weten al geruimde tijd dat deze injecties een magere meerwaarde bieden tegen ziekenhuisopnamen. De absolute risico reductie is slechts 1%. Dat betekent dat als iedereen ingeënt is, er 1% minder gevallen van heftige covid-19 zullen zijn. De volledige uitleg door Dr. Jim Meehan is hier kort en bondig te beluisteren.
  • De antilichamen die geproduceerd worden na de injecties blijken in rap tempo terug te lopen. Waardoor er boosters worden ingezet om deze antilichamen weer op pijl te krijgen. Gemiddeld is er niet of nauwelijks meer sprake van antilichamen a.g.v. deze injecties na 6 maanden tijd.
  • Daartegenover staat dat de mensen die natuurlijk immuun zijn een duurzame en langdurige immuniteit genieten. Dit is inmiddels al in meer dan 130 studies vastgesteld. Deze groep kan veilig en wel zonder extra ingrepen hun leven leiden.
  • Deze kersverse studie uit Nederland doet een aardige berekening en komt uit op een zeer aannemelijk feit dat de meeste kinderen onder de 12, sinds het begin van deze epidemie 20 maanden terug, al waarschijnlijk een sars-cov-2 infectie hebben doorgemaakt. 2/3 van de groep onder 12 jaar komen ze op uit. Kinderen kunnen kennelijk uitstekend tegen een dergelijke infectie en met zo’n grote groep reeds natuurlijk immuun, is het niet ondenkbaar dat kinderen al een natuurlijke groepsimmuniteit hebben bereikt.
  • Zoals in het schema boven reeds aangegeven hebben kinderen vrijwel geen risico van dit virus. Daar is ook recent stevige data van naar buiten gekomen uit Duitsland en die cijfers spreken boekdelen. Uit de studie van 10.000 kinderen waren er 0 gezonde kinderen die op de IC belanden en daarmee ook geen sterfgevallen. Onze kinderen blijken uitstekend bestendig te zijn tegen een infectie met sars-cov-2 en we kunnen dan ook gerust op hun eigen afweersysteem vertrouwen.

Ondanks dat de overgrote meerderheid van Nederland en de westerse wereld heeft gekozen voor de experimentele covid-19 injectie, is de pandemie volgens officiële bronnen nog immer in volle gang. Maatregelen worden weer aangescherpt en boosterprikken aanbevolen. We hadden toch op een groter effect gehoopt van al deze ingrepen. Hoe kunnen we nu de zwakkeren beschermen, los van afstands- en isolatiemaatregelen, en hun afweersysteem versterken? Er zijn goede mogelijkheden en daar zijn ook goede recente resultaten van gepubliceerd:

  • Vitamine D blijkt enorm belangrijk te zijn in hoe ziek iemand kan worden als covid-19 optreedt. Mensen die een Vitamine D waarde hebben in hun bloed van 100 nmol/L hebben een hele geringe kans om heftig ziek te worden. Bij een waarde van 125 nmol/L zou hoogstwaarschijnlijk niemand meer komen te overlijden. Dit gegeven is essentieel om te beseffen. Iedereen kan vrij eenvoudig de vitamine D waarde laten bepalen en het opschroeven ervan is ook tamelijk eenvoudig.
  • Ivermectine en Melatonine blijken beiden voor meer dan een 50% reductie van ziekte en sterfgevallen te zorgen. Combineer dat met een hoog niveau Vitamine D zoals zojuist aangegeven en we kunnen onze kwetsbaren een stuk weerbaarder maken bij een infectie met sars-cov-2. Aansluitend kan de verkregen natuurlijke immuniteit bijdragen aan het groepsimmuun worden en omkeren van deze epidemie.

Met al het bovenstaande is er een duidelijke weg voorwaarts. We hoeven daardoor niet terug te grijpen op draconische ingrepen met inperken van vrijheden van individuen die een weloverwogen keuze maken om het eigen afweersysteem maximaal in te zetten en te vertrouwen. Als de juiste voorzorgen genomen worden zal deze groep nimmer zorgen voor een zorgsysteem dat overbelast wordt. Bedenk goed dat als u hoort dat er voornamelijk “ongevaccineerden” op de IC liggen, het heel goed kan zijn dat dit de groep mensen is met een dusdanige zwakke gezondheid dat ze een contra-indicatie hebben om een van de injecties te krijgen. Zoals duidelijk te zien is in het staafdiagram aan het begin van dit bericht kan dit niet veroorzaakt worden door gezonde mensen die natuurlijk immuun zijn of hun eigen afweer vertrouwen. Vergeet niet dat velen al in contact moeten zijn geweest met dit virus, maar dit niet op het juiste moment hebben aangetoond met een test. Niemand mag een ander verplichten tot een medische ingreep. Het is in deze kwestie helemaal niet te verantwoorden als deze ingreep niet bijdraagt aan de immuniteit van de bevolking, alsmede het stoppen van besmet raken en overdragen.

Wij danken u voor het lezen van deze recente stukken en hopen dat u er wat aan heeft gehad.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Natuurlijke immuniteit sars-cov-2 onontbeerlijk

Geert van den Bossche – Covid-19

Waarde patiënten,

Mocht u zich afvragen waarom wij, ondanks de enorme vaccinatiegraad in Nederland, nog steeds niet af zijn van dit virus. Waarom mensen die voor de injecties gekozen hebben nog steeds ziek kunnen worden en anderen kunnen besmetten. Om deze vragen te beantwoorden delen wij met u één van de meest vooraanstaande vaccinontwikkelaars en wetenschappers Geert van den Bossche. Hij legt in dit stuk haarfijn uit waarom en hoe dat kan. Daarnaast legt hij ook uit wat het belangrijkste is dat wij nu moeten doen om de uitbraak van sars-cov-2 onder controle te brengen. Ons eigen immuunsysteem moet de gelegenheid krijgen om het werk te doen, anders zullen er mutaties/variaties blijven ontstaan. Met name bij kinderen en jongeren is het essentieel dat zij het virus op eigen kracht kunnen en mogen opruimen:

U kunt het hier kort en bondig in het Nederlands vernemen, zeer de moeite waard:

Mocht één van deze stukken u geïnspireerd hebben, zegt het dan voort. Anderen kunnen veel baat hebben bij de uitstekende inzichten die hier op tafel komen.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Geert van den Bossche – Covid-19

De herfstvakantie 2021

Waarde patiënten,

Op dit moment is de praktijk gesloten ivm onze vakantie. Maandag 25 oktober zijn wij weer aanwezig. Voor spoedgevallen overdag kunt u contact opnemen met een van onze waarnemers.Voor onze gehele vakantie is dit Tandarts Laurijsen 070- 394 04 49. Op maandag, donderdag en vrijdag kunt u ook terecht bij Tandarts Goey onder nummer 070-3948434. Voor spoedgevallen in de avond, het weekend of op feestdagen kunt u contact opnemen met de spoedgevallendienst 070-311 03 05. Voor andere vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@tandartsbuhler.nl

Wij zien u graag na onze vakantie weer terug!

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on De herfstvakantie 2021

De stand van zaken omtrent Sars-cov-2

Waarde patiënten,

Er heeft weer een hoop plaatsgevonden de afgelopen periode en wij willen, voor hen die graag bijgepraat willen worden, u wat interessante gegevens verstrekken.

Hoewel er weinig mondmaskers gedragen (moeten) worden in Nederland op dit moment is het belangrijk om bij alles wat we doen ons af te vragen wat de medische en wetenschappelijke onderbouwing is. Een grootschalige studie van het CDC (Amerikaanse RIVM) laat duidelijk zien dat mondmaskers geen meerwaarde bieden. Dit is belangrijk, omdat hiermee de grondslag voor het dragen van mondmaskers op bijv. middelbare scholen compleet komt te vervallen. Ingrepen in de samenleving ten bate van de algemene volksgezondheid moeten altijd terug te voeren zijn op onomstotelijk bewijs en goede medische gronden. Mondmaskers voldoen daar niet aan en horen daardoor niet ingezet te worden, tenzij het tegendeel onomstreden bewezen is.

We moeten ons goed afvragen of het huidige beleid doeltreffend is. Om dat te doen is het belangrijk om te kijken hoe gevaarlijk covid-19 is voor ons als mensen:

Infection fatality rate of COVID-19 in community-dwelling populations with emphasis on the elderly: An overview

Hieruit blijkt onder andere het volgende, relatief gezien en per leeftijdscategorie:

Voor de overgrote meerderheid van ons is het doormaken van een infectie met sars-cov-2 geen probleem. Waarom is dan de drang om iedereen, inclusief onze kinderen aan een experimenteel serum te onderwerpen zo groot? Wij moeten ons richten op het beschermen van de kwetsbaren en daar zijn genoeg mogelijkheden voor beschikbaar.

U weet als het goed is dat de experimentele prikken, die aanbevolen worden om covid-19 te bestrijden, niet beschermen tegen besmetting en overdracht. Mocht u dit in twijfel trekken, u kunt het hier zelf lezen op de website van onze rijksoverheid (pagina 5, eerste alinea). Wist u dat de absolute risico afname van het gebruik van deze middelen op ca. 1% ligt? Wat betekent dat precies? Dat betekent dat als wij iedereen voorzien van de experimentele prik wij een afname van ca. 1% in ziekenhuisopnames zouden krijgen. Dat klinkt toch heel anders dan de 90+% effectiviteit in bescherming tegen covid-19 die ons in het vooruitzicht werd gesteld. Het is duidelijk dat deze koers die ingezet is niet werkt. In Israël is de overgrote meerderheid van de ziekenhuisopnames met covid-19volledig gevaccineerd“. De enorme nevenschade die voorkomt uit het gebruik van deze experimentele sera is niet goed te verklaren en is reden om heel terughoudend te zijn met deze ingreep.

We zijn inmiddels aangekomen bij de officiële tweedeling in de samenleving. Mensen die ervoor kiezen om in de controlegroep (die zeer wenselijk is bij elk experiment) te blijven moeten nu veelvuldig “bewijzen” dat ze gezond zijn, anders mogen ze niet uit eten, naar de bioscoop of naar een hotel/café. Wij mogen zonder afstand langs elkaar lopen in winkels en op straat en praten met elkander, maar bij de zojuist genoemde gelegenheden is de controlegroep ineens een gevaar voor de gezondheid van anderen en niet welkom tenzij ze het tegendeel bewijzen. Wij willen hiervoor graag de wetenschappelijke onderbouwing zien, want wij weten al geruime tijd dat gezonde (klachtenvrije) mensen niemand ziek maken en niet zorgen voor overdracht van dit virus.

Degelijke medische wetenschap moet de basis zijn voor het beleid met inzet op eigen gezondheid en afweer. Echt samenleven en zorgen voor onze naasten is één van de belangrijkste taken voor ons als mensen. In verbinding met elkaar vanuit vrijheid, behulpzaamheid en wederzijds begrip. Dit is nu meer dan ooit nodig om deze grote uitdaging te boven te komen.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on De stand van zaken omtrent Sars-cov-2