Voorjaarsvakantie 2022

Beste patiënten,

Vanaf maandag 25 april t/m 8 mei zijn wij gesloten i.v.m. de meivakantie. Voor spoedgevallen overdag kunt contact opnemen met één van onze waarnemers. Voor onze gehele vakantie is dat Tandarts Laurijsen (070-394 04 49) en de Tandartsenkliniek Rijswijk (070-3944080). Voor de avonden en het weekend kunt u bij de Tandarts Spoed Praktijk onder nummer: Tel.: 0900-8602 (HMC-Westeinde, Den Haag) terecht.

Wij wensen jullie een fijne vakantie toe en zien jullie, eventueel, graag vanaf 9 mei weer terug.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Reacties uitgeschakeld voor Voorjaarsvakantie 2022

Terugblik op de sars-cov-2 uitbraak

Waarde patiënten,

Nu de problematiek met het coronavirus begint uit te faseren is het belangrijk om terug te kijken en te evalueren hoe het geheel is verlopen. Hierbij vooral kijkende naar wat er wel en niet goed heeft gewerkt om daaruit waardevolle lessen te leren voor de toekomst. Met de juiste inzichten kunnen we de samenleving en elkaar zo goed mogelijk beschermen tegen een mogelijke uitbraak van een toekomstige ziektekiem.

Het belangrijkste middel dat werd ingezet om de samenleving te beschermen en het virus onder controle te brengen was het inzetten van wereldwijde “lock-downs”. We kunnen inmiddels met hard wetenschappelijk bewijs aantonen dat de gezondheidswinst van het instellen van deze zeer beperkende maatregelen nihiel is geweest. Er komt duidelijk voort uit die studie dat de sociale en economische invloed van deze beperkingen enorm is geweest. De schrijvers concluderen dan ook onomstotelijk dat een dergelijke maatregel nooit meer van stal gehaald mag worden zonder een gegronde kosten-baten analyse. De Highwire heeft hier een korte video die het geheel bespreekt, inclusief mondmaskers en de PCR-test. U treft hier nog een ander uitgebreid stuk dat groots aantoont dat de beperkingen compleet averechts hebben gewerkt.

Een ander sleutelelement van het geheel is het gebruik van testen om te bepalen of iemand geïnfecteerd is met het virus en eventueel besmettelijk. In december 2021 publiceerde het Amerikaanse CDC (vergelijkbaar met ons RIVM) dat de PCR-test niet in staat is om een infectie met sars-cov-2 correct te diagnosticeren. U kunt zich wellicht voorstellen dat dit een enorme weerslag heeft op alle cijfers die wij hebben doorgekregen van besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Het is daarmee niet overdreven om te stellen dat deze niet werkende test de hevigheid van het geheel overschat heeft. Tevens is ook duidelijk geworden dat er geen geïsoleerd sars-cov-2 virus is gebruikt om de test op te zetten en dat er onder andere gebruik is gemaakt van reeds bekende coronavirussen. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het feit dat de PCR-test niet blijkt te volstaan om covid-19 vast te stellen en veel vals positieven afgeeft.

Mondmaskers waren ook een sleutelelement dat werd ingezet om mogelijkerwijs het virus te bestrijden. Dat deze geen meerwaarde bieden hebben wij al vaker vermeld. Hier kunt u er nog uitgebreider over lezen en een recente video met uitgebreide uitleg is hier te bekijken.

De nieuwe covid-19 injecties zouden de pandemie er definitief onder moeten krijgen. Dat bleek niet het geval, zoals u allemaal reeds weet. De antistoffen nemen snel af en je kan nog steeds ziek worden, besmet raken, het virus overdragen en zelfs overlijden. De hoopvolle 90-95% effectiviteit bleek compleet onrealistisch en orden van grootte kleiner. Er is nu ook wetenschappelijk bewijs beschikbaar dat deze injecties in menselijke cellen tot het wijzigen van ons DNA kunnen leiden. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling, want de lange termijn effecten daarvan zijn compleet onbekend. Kortgaand kunnen we weer stellen dat ook dit niet het heilige einde bleek te zijn waar de wereld op hoopte, helemaal niet als we de nevenschade van deze injecties meewegen.

Hoe moet het dan anders? Inzetten op natuurlijke immuniteit (uitgebreid besproken in ons vorige schrijven hierover), het beschermen van de kwetsbaren alsmede onze afweer versterken. Aanvankelijk werd gezegd dat dit een compleet nieuw virus was waar nog geen enkele immuniteit voor bestond onder de wereldbevolking. Daar blijkt weinig van te kloppen, de meerderheid van de mensen was al reeds immuun door eerder doorgemaakte corona of sars infecties. Mocht u dan toch denken, maar ik ben toch besmet geraakt of ik ken genoeg mensen waar dat gebeurde? Dan verwijzen wij u naar de derde paragraaf van dit schrijven, over het niet (goed) werken van de PCR-test.

Ons immuunsysteem versterken door gezond te eten, te drinken en te leven, alsmede te zorgen voor voldoende vitamine D/zonlicht zorgt voor een grote afname van de problematiek. Daarnaast zijn er heel veel medicijnen die heel goed preventief en curatief ingezet kunnen worden om ziekte- en sterfgevallen aanzienlijk te verminderen, zoals deze recente studie van ivermectine aantoont. Het blijft toch opmerkelijk dat deze medicijnen, op straffe van hoge boetes voor de artsen die ze voorschrijven, nog steeds verboden zijn in Nederland. Weten onze artsen zelf niet het beste wat veilig is en wat ze moeten inzetten bij hun patiënten? Die vrijheid behoren ze te hebben zonder dat er van bovenaf gedicteerd wordt, veelal zonder enig gegrond wetenschappelijk bewijs, wat er wel en niet kan en mag.

Wij willen besluiten met de constatering dat veel van de aanpak tegen covid-19 niet of nauwelijks effectief is geweest. Laten we dan nu in samenspraak, verbinding en goed vertrouwen andere keuzes maken in de toekomst, zodat er een goede balans blijft tussen de volksgezondheid en het sociale en economische welzijn van iedereen.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Reacties uitgeschakeld voor Terugblik op de sars-cov-2 uitbraak

Krokusvakantie 2022

Beste patiënten,

Wij zijn volgende week gesloten vanwege de krokusvakantie. Het gaat om 28 februari t/m 06 maart. Maandag 07 maart staan wij weer paraat voor u.

Wij hebben uiteraard voor waarneming gezorgd, tijdens kantooruren kunt u terecht bij:

Tandartsenpraktijk Goey tel: 070-3948434 en Tandarts Laurijsen tel: 070-3940449

Voor de avonden en het weekend kunt u bij de Tandarts Spoed Praktijk onder nummer: Tel.: 0900-8602 (HMC-Westeinde, Den Haag) terecht.

Met vriendelijke groet en namens ons hele team,

Tandarts Buhler

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Reacties uitgeschakeld voor Krokusvakantie 2022

Hele fijne feestdagen toegewenst

Beste patiënten,

Wij wensen jullie hele fijne feestdagen toe en hopen dat jullie een goede en gezonde start van 2022 mogen hebben. Wij zijn vanaf 24 december dicht, maar staan 3 januari direct alweer tot jullie beschikking.

Voor ernstige spoedgevallen kunt u in de tussenliggende periode contact opnemen met onze Tandarts spoedgevallendienst onder nummer: 0900-8602.

Mocht er een vulling uitvallen die niet pijnlijk is adviseren wij u geen contact op te nemen met de dienst en te wachten tot wij weer aanwezig zijn voor behandeling.

Met vriendelijke groet,

Tandartsenpraktijk Buhler

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Reacties uitgeschakeld voor Hele fijne feestdagen toegewenst

Natuurlijke immuniteit sars-cov-2 onontbeerlijk

Lieve patiënten/mensen,

Wij willen graag stilstaan bij ons eigen immuunsysteem en hoe dat van enorm belang is bij oplossen van de sars-cov-2/covid-19 epidemie. Er zijn de afgelopen weken heel veel publicaties naar buiten gekomen en beduidende cijfers gepresenteerd die het belang van ons eigen immuunsysteem en natuurlijk opgebouwde immuniteit bekrachtigen. Dit sluit aan bij ons eerdere bericht waarmee Geert van den Bossche en vergelijkbaar pleidooi houdt.

Er zijn veel mensen die ervoor kiezen om hun eigen afweersysteem en hun eigen gezondheid te vertrouwen als het gaat om het bestrijden van ziekten. Er zijn geluiden die stellen dat deze keuze onverantwoord is voor de volksgezondheid en/of dat deze mensen een grote kans hebben op ziekenhuisopname. Wat weten we hiervan? Kijkt u mee naar dit staafdiagram waarbij de dodelijkheid van sars-cov-2 per leeftijdscategorie te zien alsmede opgedeeld is in mensen die gezond zijn (zonder enige onderliggende aandoeningen) en mensen die in de basis al een zwakkere gezondheid hebben:

Kinderen van 0-15 hebben een kans op sterven door covid-19 van 1 op 1 miljoen. Maar zelfs iemand van 85+ die gezond is zal slechts in 1 op bijna 4000 sterven aan covid-19. Voor gezonde mensen van 55-64 is het slechts 1 op 20.000. Dat zijn gunstige cijfers en iemand die geheel gezond is en leeft maakt daarmee een uitstekende kans om een infectie met sars-cov-2 met goed gevolg te doorlopen. U ziet gelijk ook dat de groep waar wij ons op moeten richten de kwetsbaren zijn. Als wij die groep beschermen met de juiste maatregelen en preventieve interventies is het heel goed mogelijk dat ook zij een ziekbed met covid-19 goed kunnen doorlopen.

De kans dat iemand die gezond is het zorgsysteem zal overweldigen is daarmee heel erg klein. Toch wordt de medische interventie in de vorm van de experimentele covid-19 vaccinatie (gentherapie) nu aanbevolen voor iedereen vanaf 5 jaar. Hoe goed doet de immuniteit van deze injecties het tegenover natuurlijke immuniteit? Dat zou je graag willen weten, want daarmee kan je een weloverwogen keuze maken of die experimentele injectie meerwaarde kan bieden in het waarborgen van de eigen gezondheid en het bedwingen van de epidemie. Een aantal onderzoeken:

  • Stoppen deze injecties de verspreiding van het sars-cov-2 virus? Onderzoek uit 68 landen laat zien van niet, er is zelfs een verband zichtbaar tussen landen met een hogere vaccinatiegraad en meer besmettingen.
  • Hoeveel virus draagt iemand met natuurlijke immuniteit bij zich, t.o.v. iemand die voor de injectie gekozen heeft? Onderzoek uit Nederland onder ca. 28.000 mensen laat zien dat mensen die natuurlijk immuun zijn geen virus meer bij zich dragen. Daartegenover staat dat de groep die geïnjecteerd is veel virus in het lichaam heeft bij besmetting en met name de beta-, gamma- en delta-variant zijn daarbij dominant aanwezig.
  • We weten al geruimde tijd dat deze injecties een magere meerwaarde bieden tegen ziekenhuisopnamen. De absolute risico reductie is slechts 1%. Dat betekent dat als iedereen ingeënt is, er 1% minder gevallen van heftige covid-19 zullen zijn. De volledige uitleg door Dr. Jim Meehan is hier kort en bondig te beluisteren.
  • De antilichamen die geproduceerd worden na de injecties blijken in rap tempo terug te lopen. Waardoor er boosters worden ingezet om deze antilichamen weer op pijl te krijgen. Gemiddeld is er niet of nauwelijks meer sprake van antilichamen a.g.v. deze injecties na 6 maanden tijd.
  • Daartegenover staat dat de mensen die natuurlijk immuun zijn een duurzame en langdurige immuniteit genieten. Dit is inmiddels al in meer dan 130 studies vastgesteld. Deze groep kan veilig en wel zonder extra ingrepen hun leven leiden.
  • Deze kersverse studie uit Nederland doet een aardige berekening en komt uit op een zeer aannemelijk feit dat de meeste kinderen onder de 12, sinds het begin van deze epidemie 20 maanden terug, al waarschijnlijk een sars-cov-2 infectie hebben doorgemaakt. 2/3 van de groep onder 12 jaar komen ze op uit. Kinderen kunnen kennelijk uitstekend tegen een dergelijke infectie en met zo’n grote groep reeds natuurlijk immuun, is het niet ondenkbaar dat kinderen al een natuurlijke groepsimmuniteit hebben bereikt.
  • Zoals in het schema boven reeds aangegeven hebben kinderen vrijwel geen risico van dit virus. Daar is ook recent stevige data van naar buiten gekomen uit Duitsland en die cijfers spreken boekdelen. Uit de studie van 10.000 kinderen waren er 0 gezonde kinderen die op de IC belanden en daarmee ook geen sterfgevallen. Onze kinderen blijken uitstekend bestendig te zijn tegen een infectie met sars-cov-2 en we kunnen dan ook gerust op hun eigen afweersysteem vertrouwen.

Ondanks dat de overgrote meerderheid van Nederland en de westerse wereld heeft gekozen voor de experimentele covid-19 injectie, is de pandemie volgens officiële bronnen nog immer in volle gang. Maatregelen worden weer aangescherpt en boosterprikken aanbevolen. We hadden toch op een groter effect gehoopt van al deze ingrepen. Hoe kunnen we nu de zwakkeren beschermen, los van afstands- en isolatiemaatregelen, en hun afweersysteem versterken? Er zijn goede mogelijkheden en daar zijn ook goede recente resultaten van gepubliceerd:

  • Vitamine D blijkt enorm belangrijk te zijn in hoe ziek iemand kan worden als covid-19 optreedt. Mensen die een Vitamine D waarde hebben in hun bloed van 100 nmol/L hebben een hele geringe kans om heftig ziek te worden. Bij een waarde van 125 nmol/L zou hoogstwaarschijnlijk niemand meer komen te overlijden. Dit gegeven is essentieel om te beseffen. Iedereen kan vrij eenvoudig de vitamine D waarde laten bepalen en het opschroeven ervan is ook tamelijk eenvoudig.
  • Ivermectine en Melatonine blijken beiden voor meer dan een 50% reductie van ziekte en sterfgevallen te zorgen. Combineer dat met een hoog niveau Vitamine D zoals zojuist aangegeven en we kunnen onze kwetsbaren een stuk weerbaarder maken bij een infectie met sars-cov-2. Aansluitend kan de verkregen natuurlijke immuniteit bijdragen aan het groepsimmuun worden en omkeren van deze epidemie.

Met al het bovenstaande is er een duidelijke weg voorwaarts. We hoeven daardoor niet terug te grijpen op draconische ingrepen met inperken van vrijheden van individuen die een weloverwogen keuze maken om het eigen afweersysteem maximaal in te zetten en te vertrouwen. Als de juiste voorzorgen genomen worden zal deze groep nimmer zorgen voor een zorgsysteem dat overbelast wordt. Bedenk goed dat als u hoort dat er voornamelijk “ongevaccineerden” op de IC liggen, het heel goed kan zijn dat dit de groep mensen is met een dusdanige zwakke gezondheid dat ze een contra-indicatie hebben om een van de injecties te krijgen. Zoals duidelijk te zien is in het staafdiagram aan het begin van dit bericht kan dit niet veroorzaakt worden door gezonde mensen die natuurlijk immuun zijn of hun eigen afweer vertrouwen. Vergeet niet dat velen al in contact moeten zijn geweest met dit virus, maar dit niet op het juiste moment hebben aangetoond met een test. Niemand mag een ander verplichten tot een medische ingreep. Het is in deze kwestie helemaal niet te verantwoorden als deze ingreep niet bijdraagt aan de immuniteit van de bevolking, alsmede het stoppen van besmet raken en overdragen.

Wij danken u voor het lezen van deze recente stukken en hopen dat u er wat aan heeft gehad.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Reacties uitgeschakeld voor Natuurlijke immuniteit sars-cov-2 onontbeerlijk