De andere zijde van covid-19: testen en maatregelen

Nederland (en vele andere landen met ons) zit nu, buiten oorlogstijd, het zwaarst op slot in onze geschiedenis. Wij hadden de hoop dat er objectief naar de problematiek gekeken zou worden om passend beleid neer te leggen. Wederom moeten wij, bedroefd en wel, constateren dat dit niet het geval is. Er zijn een aantal enorme struikelblokken en het lijkt er heel erg op dat die gegevens niet meegewogen worden in het geheel.

Laten we, om te beginnen met een stevig ander geluid, de totale sterftecijfers van de VS over de afgelopen jaren erbij nemen:

2017 Total Deaths US: 2,813,503 (234,000/month), 2018 Total Deaths US: 2,839,205 (237,000/month, 2019 Total Deaths US: 2,855,000 (238,000/month) en dan nu 2020, waarbij we op dit moment van schrijven (18-12) te maken hebben met ruim 281.000 covid-19 slachtoffers in de V.S. De teller voor totale sterfte staat op 2,800,974. Dat komt neer op ca. 242.000 overlijdens per maand. Dat is compleet binnen de norm en slechts een toename van 2% t.o.v. voorgaande jaren. De groei van de bevolking is niet meegenomen hierbij. Wij kunnen dan ook niet verklaren waar die bij extra (bijna 300.000) covid-19 overlijdens vandaan komen. Anderen kunnen dat gelukkig wel. Opvallend genoeg werd dit artikel vrij spoedig na plaatsen van de officiële website verwijderd. Hier kunt u de video-versie van deze presentatie bekijken. Er is een overduidelijke reclassering gaande m.b.t. de covid-19 sterfgevallen. Dit onderzoek bijvoorbeeld laat zien dat, van de mensen die kwamen te overlijden aan covid-19 in een ziekenhuis te New York, een kleine 90% een “niet reanimeren” verklaring bij zich had. Spreken we over Nederland, dan heeft de vergrijzing van onze bevolking de voornaamste invloed op onze oversterfte. Zweden is al vaker aangehaald, maar daar gaat het qua oversterfte uitstekend, zonder Lock-down en draconische maatregelen. De kwetsbaren werden beschermd en groepsimmuniteit verkregen. Dit virus zorgt kennelijk voor veel minder sterfgevallen dan ons werd voorgespiegeld, zowel in de voorspellingen alsmede in de officiële cijfers.

Begin deze week kondigde onze premier aan dat er vrijwel niks meer mag en kan in ons land. Dit gebeurde op basis van hoge getallen aan “besmettingen” die het RIVM doorgeeft aan het kabinet en het OMT. Het is voor ons niet te verklaren dat bij die getallen niet meegewogen wordt hoeveel mensen er getest zijn. We hebben het over een percentage positieve testen van 12% (10 dec) de afgelopen week, tegenover 11,7% (3 dec) de week ervoor en 11% (26 nov) de week daarvoor. Dat is een niet noemenswaardige stijging. Waarom wordt hierbij niet vermeld dat er van in de week van 3 december 80.000 mensen meer getest werden en de week erop een enorme 130.000 mensen meer, waardoor er de afgelopen week het duizelingwekkende aantal van 470.000 mensen zijn getest? Op deze manier is het niet heel moeilijk om aan meer dan 10.000 positieve testen per dag de komen en ons daarmee de schrik op het lijf te jagen. De volledige en nette analyse is hier te vinden. Als je er al iets van kan zeggen, is dat er een stabilisatie gaande is en dat is alleen maar goed te noemen.

Maar we zijn er nog niet, deze testen worden allemaal gedaan met de PCR-test die ontwikkeld is door Christian Drosten. Deze test werd ongekend snel ontwikkeld en ingezet om de verspreiding en de besmettingen van sars-cov-2 in kaart te brengen. Er is zoveel op deze PCR-test op en aan te merken dat 22 vooraanstaande wetenschappers, onder leiding van onze landgenoot Dr. Pieter Borger, een officieel verzoek hebben ingediend om de PCR-test ongeldig te laten verklaren. Deze test faalt op 10 cruciale punten. Wellicht het belangrijkste gegeven uit dat verzoek, is dat de PCR-test die wij gebruiken, bij een verdubbelingswaarde van 35 (CT, Cycle Threshold) een marge van fout-positieve uitslagen heeft van 97%. Onze test is minimaal ingesteld op die CT waarde en mogelijk zelfs hoger. Dit komt er dus effectief op neer dat er geen 10.000 mensen per dag positief getest zijn, maar slechts 300. Dat is een waanzinnig verschil. Dit probleem heeft gigantische gevolgen, want ook in de ziekenhuizen vindt dit plaats. U kunt hier fraai zien hoeveel mensen er in Engeland daadwerkelijk in het ziekenhuis opgenomen worden met covid-19 en hoeveel er rondom hun opname een positieve testuitslag krijgen. Deze laatste groep wordt wel bij de totalen opgeteld. Het is een veilige aanname dat dit ook in ons land zo gebeurt. Slecht 20% van de mensen die in het ziekenhuis terecht komen, komen daar met covid-19 en de rest krijgt het er terloops bij. Ook hier geldt, de vals-positieve ratio van 97% is ook hier weer van toepassing. Hoewel het waarschijnlijk bij mensen met klachten om een minder groot percentage zal gaan. Opmerkelijk genoeg zegt Dhr. Drosten zelf nu dat deze PCR-test niet voldoet, alsmede Marion Koopmans, die ook meewerkte aan de ontwikkeling van de test. De WHO sluit zich hier nu ook bij aan. Deze test is zo onbetrouwbaar dat er grote rechtszaken lopen om de negatieve effecten van die test te kunnen verhalen op de verantwoordelijken. Weegt u deze gegevens alstublieft mee, als u hoort hoeveel positieve testen er zijn. Het werkelijke aantal is dramatisch veel kleiner en daarmee het probleem van covid-19 ook. Wij mogen toch verwachten dat er een goede test gebruikt wordt zodat wij echt maatwerk kunnen leveren? Wist u dat men in China een andere PCR-test gebruikt? In China zijn alle beperkingen lang geleden al opgeheven.

Dan het aankomende experimentele vaccin. Er is heel veel te doen over dit experimentele vaccin en via de reguliere media horen wij voornamelijk dat ze 90-95% effectief zijn. Er zit een hele andere kant aan die cijfers, dit uitleggen maakt dit stuk veel te lang, dus kijkt u alstublieft hier zelf vanaf minuut 11:00. De groep die het experimentele vaccin toegediend kreeg deed het, volgens de criteria van het onderzoek, zelfs 90% slechter dan de controlegroep. Er zijn nog meer grote potentiële problemen die opgelost dienen te worden, vanaf: 1:02:35 kunt u dat bekijken. Er zijn veel bijwerkingen gerapporteerd in de groep dit het experimentele vaccin ingespoten kreeg, hier te zien vanaf minuut: 9:00. Wellicht kunt u wat met deze zware waarschuwing en uitleg van Dr. Sucharit Bhakdi (vanaf 1:15:30). Heeft u dit alles te horen gekregen? Wij hoorden er niks van in de reguliere media. Toch moeten wij van onze volksvertegenwoordigers dat experimentele vaccin toegediend krijgen, want anders zijn er vrijheidsbeperkingen die mogelijk van kracht gaan worden. Ten slotte willen wij u wijzen op de basale werking van dit middel. Onze cellen worden aangepast om het piekeiwit van sars-cov-2 te gaan produceren en daar gaat ons lichaam vervolgens op reageren met antistoffen. In het droomscenario dat dit feilloos werkt, denkt u dat het verstandig is dat ons lichaam, mogelijk de rest van ons leven, dat piekeiwit gaat produceren met daaropvolgend de benodigde antistoffen? Dat is een tamelijk belastende taak voor ons lichaam. Normaliter is ons lichaam ook niet constant bezig met het aanmaken van antistoffen, dat gebeurt alleen als het nodig is.

Helaas is er ook geen verbetering te bespeuren met de verplichte mondmaskers. De wetenschap begint steeds duidelijkere vormen aan te nemen, ze doen meer kwaad dan goed. Er is tevens een stevige correlatie te zien tussen het moment dat ze verplicht worden in een land en het effect op het aantal positief getesten: 1, 2 en 3. Het begint nu ook steeds duidelijker te worden dat mondmaskers er juist voor zorgen dat virale deeltjes in een wolk (aerosol) verspreid worden, waardoor de verspreiding juist verergert.

Een enorm belangrijk aspect, zoals reeds uitgebreid besproken in ons vorige bericht, van het geheel is en blijft dat mensen die klachtenvrij zijn (asymptomatisch) niet in staat zijn om dit virus over te dragen. Hier en hier zijn daar weer nieuwe gegevens over te vinden. Dit virus is seizoensgebonden en is dan ook niet goed met beperkingen in de hand te houden. Dat moge inmiddels wel duidelijk zijn, want wanneer hebben de genomen maatregelen daadwerkelijk gewerkt, bij ons of in andere landen?

Een lockdown instellen zorgt alleen maar voor enorme nevenschade en helpt niet bij het inperken van ziekte en sterfgevallen. Kinderen zijn hier vaak de dupe van, maar velen ter wereld krijgen het financieel en mentaal verschrikkelijk moeilijk met alle gevolgen van dien. Als u uw bedrijf niet overeind mag houden, maar wel moet zorgen voor een gezin, dan geeft dat een enorme hoeveelheid stress, met een hoop bijkomende gezondheidsschade op korte en/of lange termijn. Het MKB wordt met een enorme financiële strop opgezadeld, juist nu de belangrijkste dagen van het jaar voor hen aanbreken. Kamerlid Wybren van Haga vatte het heel fraai samen. Dit kan zo niet en wij vragen dan ook onze beleidsmakers om in te zetten op wat bewezen werkt. Het versterken van ons immuunsysteem, middels bijvoorbeeld vitamine D. Of zorgen dat groepimmuniteit bereikt wordt, daar is trouwens goed nieuws over te melden, want het is wellicht al zover.

Wij vinden het vreemd om te moeten constateren dat onze beleidsmakers zelden of niet met wetenschappelijke onderbouwing komen en dat, als je een ander geluid laat horen, dat een vereiste is. Ivermectine blijkt geweldig te werken tegen covid-19, maar als onze minister van volksgezondheid gevraagd wordt te overwegen om dit in te zetten maakt hij zich er gemakzuchtig van af door te stellen dat het volgens artsen niet werkt. De wetenschap is er, waar is uw onderbouwing Mr. de Jonge? Onze beleidsmakers zijn het aan ons verplicht om de juiste wetenschap te volgen en het is zonneklaar dat dit niet gebeurt. Waarom doet men dit?

Wij moeten dan ook constateren dat een stevige inname van stelling noodzakelijk is, wij sluiten ons dan ook volledig aan bij dit bericht van zelfzorgcovid19.nl. De juiste medicijnen tijdig inzetten kan wonderen verrichten, deze vrouw (vanaf: 1:09:00), die reeds 5 keer kanker heeft overleefd, wist daarmee zich te wapenen en nauwelijks ziek te worden. Het kan dus zeker anders, laten we daar dan ook gezamenlijk, vrij, sociaal en met gezond verstand voor kiezen!

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on De andere zijde van covid-19: testen en maatregelen

Doorgang mondzorg

Waarde patiënten,

Hoewel de kersverse maatregelen een zware wissel trekken op onze samenleving,  kan de mondzorg gewoon doorgang vinden. U bent in dat kader welkom voor behandeling of controle bij ons, mits u klachtenvrij bent. Klachten waarbij wij u vragen thuis te blijven zijn hoesten i.c.m. keelpijn en/of verhoging dan wel koorts. Mocht u deze combinatie van klachten hebben vragen wij u de afspraak te verzetten en zodra u klachtenvrij bent, bent u weer van harte welkom bij ons. Op deze manier houden wij onze praktijk veilig voor ons allemaal en kunt u met een hart gerust bij ons terecht.

Wij willen onze sympathie en medeleven uiten aan iedereen die door deze maatregelen niet kan werken. Wij vinden het oprecht verschrikkelijk dat dit als oplossing voor het probleem wordt ingezet en dat andere, minder ingrijpende, alternatieven geen kans krijgen. Denkt u hierbij aan de Zweedse aanpak of goede curatieve en preventieve middelen waar wij het in eerdere berichten al over hebben gehad. Sterkte voor u als u in dit moeilijke pakket zit en geeft u alstublieft de hoop niet op!

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Doorgang mondzorg

Overdracht sars-cov-2, nevenschade en meer

Waarde patiënten,

Er wordt steeds meer bekend over het werkingsmechanisme van het sars-cov-2 virus en middels dit bericht willen wij u bijpraten over een aantal belangrijke zaken omtrent covid-19. Voordat wij daar verder op ingaan achten wij het van belang dat u zich het volgende goed realiseert bij wat er volgen gaat. Wij zijn absoluut van mening dat sars-cov-2 voor een hevig ziektebeeld kan zorgen en een stevige belasting kan leggen op ons zorgsysteem. Daarnaast zijn wij alleszins van mening dat onze beleidsmakers hun uiterste best doen om ons zo goed mogelijk door deze moeilijke periode te leiden. Wij geven bij alles wat volgen gaat direct de bronnen, u kunt daar voor uzelf nagaan of u de informatie betrouwbaar vindt of niet. Wij hebben absoluut niet de waarheid in pacht, niemand heeft dat. Wat gaat volgen is, wat wij achten, een aannemelijk verhaal en wij denken dat het een belangrijk ander geluid weergeeft m.b.t. de manier waarop er omgegaan wordt met de covid-19 problematiek.

De aanleiding voor dit stuk is de afwijkende aanpak die Zweden heeft gehad in de problematiek en het dramatisch beperken van de nevenschade die bij het instellen van lockdowns in de meeste landen duidelijk zichtbaar begint te worden. De WHO heeft duidelijk opgeroepen om niet meer terug te vallen op een lockdown om dit virus de baas te worden. Zweden heeft opvallende cijfers weten te bereiken als het gaat om ziekte en sterfgevallen, die weinig afwijken van wat er in Nederland gaande is. Het is ook belangrijk om te weten hoe 2020 zich verhoudt tot andere jaren in Zweden. Daar is duidelijk te zien dat 2020 geen jaar van overmatige sterfte is. Als we gaan kijken naar dodental per inwoneraantal valt Zweden niet op en zijn er diverse landen met zwaardere maatregelen die een hogere sterfte noteerden m.b.t. covid-19. Juist omdat wij zo bezorgd zijn om de nevenschade die de maatregelen aanrichten denken wij, op basis van de bovenstaande cijfers, dat de Zweedse aanpak de voorkeur geniet. Hier zijn wij niet alleen in, ruim 48.000 wetenschappers en medici delen deze mening met ons. De volledige uitleg met alle gegevens krijgt u hier:

In het vorige bericht van ons is al even kort aandacht besteed aan de kwestie dat mensen die geen symptomen hebben van ziekte (oftewel klachtenvrij zijn) niet in staat zijn anderen te besmetten. Dit deden wij op basis van de fysiologische en biologische principes van luchtwegvirussen. Er is nu ook duidelijk bewijs naar boven gekomen waarin duidelijk kan worden vastgesteld, met wetenschappelijke onderbouwing, dat dit inderdaad niet plaats kan vinden. In het voorgestelde stuk kunt u lezen dat mensen die klachtenvrij zijn geen nieuwe besmettingen kunnen veroorzaken. Zelfs de leidinggevende viroloog uit de V.S. Anthony Fauci onderschrijft dit. Ondanks dit blijft men toch stellen dat het wel mogelijk is.

De gevolgen van deze inzichten zijn verstrekkend. Veel van onze huidige maatregelen verliezen hun grondslag en validiteit en zouden, op basis van die gegevens, niet meer moeten behoren aan pakket van maatregelen dat het virus zou moeten indammen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de 1,5m afstand, beperkingen op groepsgrootte, het dragen van mondmaskers, het sluiten van de horeca, reisbeperkingen en de vele andere verordeningen die op ons allemaal van toepassing zijn onder de huidige maatregelen. Wat enkel overeind blijft is thuisblijven met hoesten in samenspraak met keelpijn en/of verhoging dan wel koorts. Als die combinatie van klachten er niet meer is hoeft thuisblijven ook niet meer.

Deze maatregelen hebben veel bijkomende schade teweeggebracht en het is voor ons als mensheid belangrijk om nimmer uit het oog te verliezen hoe groot die gevolgen kunnen zijn. Wij dienen dan ook altijd een afweging te maken of het middel dat we inzetten niet erger is dan de kwaal. Daarnaast is het van groot belang om ervoor te zorgen dat maatregelen die genomen worden gebaseerd zijn op goede gegronde wetenschap en inzichten. Als het gaat om de nevenschade, kijk dan eens bijvoorbeeld naar deze dramatische toename van armoede onder 150 miljoen kinderen wereldwijd. Of de meer dan 100 miljoen mensen die om zullen komen door verhongering wereldwijd. De huidige oversterfte, die te zien is in deze weken (zie EuroMoMo), is niet het gevolg van covid-19, maar van uitgestelde zorg en een toename in zelfdodingen. De uitleg en analyse daarvan is hier te zien vanaf minuut 15:44. Er is al met al veel schade van de lockdown-maatregelen en dat wordt allemaal keurig hier samengevat: https://collateralglobal.org/. Deze recente en uitgebreide analyse van Dr. Malcolm Kendrick met Ivor Cummins laat weinig onbesproken:

Het instellen van een “lockdown”, in welke vorm dan ook blijkt niet te leiden tot minder sterfte zoals hier goed te zien is. Er zijn meerdere goed onderbouwde stukken die aantonen dat er geen effect is op ziekte en sterfte van een lockdown, hooguit een vertragend effect. Als wij dit belangrijke aspect meewegen, met de enorme nevenschade die wij aan onszelf als mensheid berokkenen, moeten wij heel goed nadenken of deze aanpak de juiste is. De wetenschap spreekt het in ieder geval tegen. Een van de redenen dat wij weer in een gedeeltelijke lockdown moesten was om te zorgen dat de zorg en de ziekenhuizen de belasting aan zouden blijven kunnen. Het is dan ook bijzonder vreemd dat hier een passende oplossing voor aangeboden werd, die ervoor had kunnen zorgen dat de nieuwe maatregelen niet hadden gehoeven, maar dat hiervoor bedankt werd door onze beleidsmakers.

We zijn bijna aangekomen bij het moment dat er een verplichting van mondmaskers in publieke binnenruimten van kracht wordt. De wetenschap kon al geen meerwaarde aantonen voorheen, daarom adviseerde het RIVM ook hiertegen. Stoffen maskers hebben geen waarde in het tegengaan van de overdracht en zelfs chirurgische Type II maskers bieden, zo blijkt nu duidelijk, geen beduidende meerwaarde. Als we deze kennis meewegen, samen met het ontbreken van asymptomatische overdracht m.b.t. covid-19, dan kan je toch niet blijven vasthouden aan het dragen van mondmaskers? Vreemd genoeg is er een censuur gaande tegen vooraanstaande wetenschappers die dit onderzoek behandelen en weten de fact-checkers van sociale media beter wat wel en niet werkt dan gerenommeerde wetenschappers zoals Prof. Carl Heneghan. Ook onze politieke leiders menen dat het toch moet en dat wordt onder het mom van de nieuwe Corona-spoedwet een verplichting. De Nederlandse orde van advocaten heeft stevige bezwaren geuit in een heel kort tijdsbestek, maar alsnog werd deze wil wet. De spoedwet zelf kon ook op grote kritiek rekenen. Desondanks is deze wet toch aangenomen (met wat kleine aanpassingen) en wordt deze wet nu actief gebruikt om de zinloze maatregel van het dragen van mondkapjes te verplichten. De stevige tegengeluiden zijn in de reguliere media niet waar te nemen.

Er komt ook vaak langs in de media dat de antistoffen niet voldoende zijn/blijven en dat wij daarom alsnog een vaccin nodig hebben. Een stuk over de aankomende vaccins volgt later, maar nu eerst onze eigen afweer en immuniteit. Deze recente onderzoeken en deze informatie laten duidelijk zien dat de geheugencellen van ons afweersysteem wel degelijk langdurige bescherming bieden tegen sars-cov-2 en dat het verdwijnen van antistoffen een normaal fenomeen is. De antistoffen zijn alleen nodig als het virus actief aanwezig is in het lichaam. Dit ook wetende moeten wij ons stevig afvragen waarom groepsimmuniteit, in samenspraak met het beschermen van onze kwetsbaren, nog steeds geen oplossing zou kunnen bieden in de ogen van onze beleidsmakers. Het is verder belangrijk dat wij onszelf goed realiseren dat 97% van de mensen een mild of asymptomatisch verloop van een besmetting met sars-cov-2 heeft. Dit wetende, waarom is de drang naar vaccinatie dan zo enorm bij onze beleidsmakers en in de media? Voor de 3% die goed ziek kan worden kan dit een uitkomst bieden, maar waarom moet 70% van onze bevolking gevaccineerd worden terwijl 97% er gewoon (voldoende) tegen bestand is? Daarnaast lijken wij al heel dicht bij groepsimmuniteit te zitten.

Dan het andere grote onderwerp van dit bericht, de kwestie met de aankomende vaccins. Er valt heel veel over te zeggen en te schrijven. Belangrijk is om te weten dat koplopende producenten alleen een aankondiging in de pers hebben gedaan van hun eigen cijfers, maar de officiële gegevens hebben zij nog niet ter inzage verstrekt, deze volgen later. Succespercentages van 90-95% kunnen vooralsnog niet nagekeken of getoetst worden. Het is dan ook vreemd dat de media, als het gaat om zulke belangrijke kwesties, de uitspraken van de makers één op één overneemt en niet kritisch vraagt om degelijke onderbouwing. De analyse van Dr. Malcolm Kendrick m.b.t. de onderzoeksopzet bevat veel nuttige informatie. In deze proeven wordt de controlegroep niet geïnjecteerd met een klassiek placebo dat niks doet, maar een controle vaccin dat al langer in omloop is. Dit zou bijvoorbeeld een griepprik kunnen zijn. Wat het controle vaccin is, wordt vooralsnog niet vrijgegeven. Dan kunnen we naar de cijfers kijken, in het onderzoek van Pfizer zijn twee groepen van ieder 19.500 mensen. In de testgroep kregen 9 mensen covid-19-achtige klachten en in de controlegroep 85. Vervolgens laten de statistici van het bedrijf daar een relatieve risico bepaling op los. Dat wil zeggen, 100-(9/85*100) = 90% succes. Dat is raar als je naar deze enorme aantallen proefpersonen kijkt. Je kan beter naar de absolute afname kijken dan komt de testgroep uit op 0,04% ((9/19500)*100) en de controlegroep op 0,44% ((85/19500)*100) Dit betekent effectief dat in slechts 0,4% van de gevallen het vaccin extra bescherming biedt. Inmiddels zou dat getal op 0,7% liggen en kan je stellen dat ca. 150 mensen gevaccineerd dienen te worden om 1 besmetting te voorkomen. Volgens de fabrikant waren deze 94 personen positief getest. Het bleek al eerder dat mensen die regelmatig de griepprik toegediend krijgen vatbaarder zijn voor een besmetting met sars-cov-2. Het is dan ook raar om dit zonder goede onderbouwing toe te schrijven aan het succesvol werken van het vaccin, omdat niet duidelijk is of er een andere oorzaak aanwezig is in de controlegroep. Er zitten nog veel meer haken en ogen aan deze aankomende vaccins, die middels een wijziging van onze cellen diezelfde cellen prikkelen om een deel van sars-cov-2 uit te scheiden en daarop aansluitend te reageren met antistoffen. U kunt een zeer informatieve en uitgebreide analyse hier vinden, tevens heeft Dr. Mercola ook een gedegen stuk met kritische vragen en opmerkingen opgesteld.

Er worden nu stevige stappen ondernomen wereldwijd om ons aan dit vaccin te krijgen en te zorgen dat wij via die weg “immuun” worden. Kijkt u eens hoe de VVD hierin staat. Er zijn nog veel meer plannen die in werking zijn gezet, in het VK bijvoorbeeld gaan ze nu met deze digitale verklaring aan de slag. Staat u straks niet raar te kijken als een vaccin beschikbaar komt dat die verklaring omgezet wordt in een eis om gevaccineerd te zijn en dat er anders beperkingen in uw doen en laten zullen blijven gelden. Daarnaast hebben wij te vernomen dat de ontwikkelaars van deze vaccins een oplichtend enzym toe zullen voegen aan de vaccins waardoor het mogelijk wordt de plaats van toedienen te laten oplichten met een bepaalde lichtbron. Van Moderna is dit al zeker en kunt u het hier terugvinden als u zoekt op “luciferase”.

Het is verder opmerkelijk dat er openlijk door politieke partijen gesteld wordt dat stevige tegengeluiden m.b.t. vaccins op sociale media moeten worden bestreden. Op twitter was dit goed terug te zien en kwamen deze kunstmatige berichten terecht. Het is in het belang van de wetenschap en ons aller welzijn dat wij goed informatie uitwisselen en geen censuur of boycot van informatie te verduren krijgen. Alleen zo kunnen we weloverwogen en gedegen keuzes en beleid maken.

Dat brengt ons bij het laatste belangrijke aspect van het verhaal rondom covid-19. Het virus is nog steeds niet op de juiste wijze gezuiverd en geïsoleerd. Mensen die daar vragen over stellen krijgen geen antwoord en wij blijven werken zonder dat wij de juiste genetische samenstelling van het sars-cov-2 virus tot onze beschikking hebben. Hoe kan je dan een goede test afnemen? Op die test valt dan ook veel af te dingen. De PCR-test, die (in het veld) de gouden standaard is om besmettingen te bepalen, zorgt (zo weten wij inmiddels) voor meer dan 80% vals positieven (vanaf minuut 9). Dit komt er dus op neer dat als u een positieve testuitslag krijgt de kans maximaal 1 op 5 is dat u ook daadwerkelijk het actieve virus bij u draagt. Mocht dit percentage vals-positieven ook gelden voor de mensen in de ziekenhuizen en de sterfgevallen, dan ziet de “tweede golf” in Nederland er toch ineens heel anders uit. Andere problemen met de test zoals de te hoge CT waarde en de verlaging van de markers worden voorgelegd aan onze minister van volksgezondheid, maar een antwoord komt vooralsnog niet. Er worden diverse rechtzaken opgestart en men is ook actief bezig om de PCR-test ongeldig te laten verklaren. Als er zoveel mis is met deze test en manier van diagnostiek, waarom zijn de uitslagen van deze testen dan leidend voor het beleid in ons land en (veelal ook) de rest van de wereld? Wij horen te werken met een nauwkeurige en betrouwbare test, zodat er accuraat beleid gemaakt kan worden op basis van nauwkeurig data over ziekte en besmetting.

Nog een aantal kleine zaken die de moeite lonen om even te noemen:

Het is dan ook veel belangrijker om ons te richten op de zaken die ons vatbaarder maken voor besmetting met het virus, zoals bijvoorbeeld de veelgebruikte medicijnen die cholesterol en bloeddruk verlagen en medicatie bij suikerziekte. Deze medicijnen verhogen, volgens Dr. Zach Bush, de ACE2 receptor in onze longen waar sars-cov-2 op aangrijpt, waardoor de kans dat je besmet wordt zou kunnen toenemen. Deze medicatie aanpassen voor de risicogroep zou wel eens een groot verschil kunnen maken. Verder is er hele goede medicatie beschikbaar, die vreemd genoeg nog steeds niet zonder slag of stoot toegestaan wordt in Nederland en in andere landen, terwijl dit bewezen veilig en heel effectief is. Er is ook een nieuw medicijn beschikbaar (ivermectine) dat wellicht nog beter werkt. Het inzetten van deze therapieën maakt het veel beter mogelijk de ziekte die voortkomt uit besmetting met sars-cov-2 vroegtijdig de baas te worden.

Zelf kunt u, naast vragen om die werkzame medicijnen, uw eigen vitamine D proberen te verhogen en daarmee kunt u een dramatische vermindering van ziekte bewerkstelligen. Als u ervoor zorgt dat u de waarden in uw bloed tussen de 100-150 nmol/L weet te krijgen bent u vanuit uzelf een stuk beter beschermd tegen covid-19, alsmede andere pathogenen.

Wij danken u voor het lezen van dit uitgebreide betoog. Wij hopen dat u nuttige informatie heeft kunnen verkrijgen middels dit schrijven. Zoek in positieve energie en harmonie verbinding met elkaar. Wissel met elkander van gedachten en zorg ervoor dat degelijke inzichten doorgegeven worden. Op die manier leren wij allemaal en kunnen we weloverwogen en goed gefundeerde besluiten nemen in het leven.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Overdracht sars-cov-2, nevenschade en meer

Kritische covid-19 vragen

Lieve mensen,

Met de hectiek die momenteel gaande is rondom de (ogenschijnlijke) tweede golf van covid-19 waar wij ons in bevinden voelen wij ons wederom genoodzaakt een standpunt in te nemen en een aantal kritische vragen te stellen. Aan het einde zullen wij twee videofragmenten met u delen die heel verhelderend zijn en die wij u van harte aanbevelen te kijken.

Bij alle onderstaande stukken behoren wij ons nadrukkelijk af te vragen waarom deze informatie niet of nauwelijks via de reguliere media aan ons is medegedeeld.

 • Waarom zit Nederland wederom in een “intelligente” lockdown terwijl de WHO (wereld gezondheidsorganisatie) begin deze maand met klem heeft opgeroepen om geen lockdown meer te gebruiken om dit virus de baas te worden? De bijkomende schade is volgens de WHO te groot.
 • Waarom krijgen wij geen nette cijfers te zien over het effect van een lockdown op de sterfte per inwoneraantal?
 • Waarom krijgen wij niet of nauwelijks te horen dat Zweden groepsimmuniteit heeft bereikt en dat het leven daar weer helemaal terug naar normaal is?
 • Jaarlijks zorgt het influenza virus (bij ons in de griepgolf) voor een hoop ziekte en sterfte. Waar is de griep gebleven in 2020? Zie hier de staal voor 2019.
 • Waarom is er bij de media en onze beleidsmakers geen aandacht voor het uitstekende plan middels de Great Barrington Declaration, die inmiddels al onderschreven is door meer dan 40.000 wetenschappers en medici wereldwijd, alsmede bijna 600.000 bezorgde burgers?
 • Waarom horen wij sinds het begin van deze pandemie vrijwel niks over hoe je je eigen afweer robuust genoeg kan maken tegen sars-cov-2? U kunt veel nuttige informatie daarover hier, hier en hier vinden. Waarom worden wij niet gewezen op mogelijkheden die de ziekenhuizen dramatisch kunnen ontlasten?
 • Waarom worden er zulke hevige maatregelen genomen, die een enorme bijkomende schade teweegbrengen, zowel financieel alsmede in noodzakelijke zorg en mensenlevens, als covid-19 net zo dodelijk blijkt te zijn als de reguliere griep?
 • Waarom spreken onze volksvertegenwoordigers over “besmettingen” terwijl het gaat om positieve testuitslagen? In lijn daarmee, waarom krijgen wij de positieve testresultaten niet te zien in verhouding, maar slechts de absolute getallen? Het maakt nl. nogal uit of je, zoals te zien is begin juni, 50.000 mensen test per week, maar eind oktober dat getal inmiddels op 320.000 ligt. De verhouding is belangrijk, welk percentage van die mensen is positief, niet alleen het absolute getal, waarom blijft men maar hameren en maatregelen baseren op het absolute getal?
 • Waar zijn de kritische vragen als er essentiële wijzigingen worden doorgevoerd in de PCR-test, die veel meer vals-positieve resultaten opleveren?
 • Waarom worden er belangrijke wetenschappelijke stukken verwijderd van het internet en is er een censuur gaande op sociale media tegen een volledig veilig medicijn dat inzetbaar is tegen covid-19? Waarom blijft YouTube een censuur handhaven die zijn grondslag vindt in een studie die is teruggetrokken? Waarom worden er belangrijke rechtszaken die opgestart zijn tegen diegenen die verantwoordelijk zijn voor deze verkeerde aanpak gecensureerd op het internet?
 • Waarom moeten wij ons in allerlei bochten wringen als samenleving om de zorg in de ziekenhuizen niet te overbelasten? Dit terwijl wij 5 jaar geleden nog 2200 IC-bedden beschikbaar hadden in de ziekenhuizen en dat anno 2020, zoals u wellicht weet, dat gehalveerd is. Hoeveel minder zwaar zou het probleem in maart geweest als wij de originele IC-capaciteit tot onze beschikking hadden landelijk? In het afgelopen half jaar hadden wij zeker een goede voorziening kunnen treffen om deze patiënten goed op te kunnen vangen, waardoor veel van de maatregelen niet nodig zouden zijn.
 • Waarom horen wij maar heel beperkt over de werking van het aankomende vaccin? De aankomende vaccins zijn werkzaam door het aanpassen van onze ribosomen. Het gaat dus om het genetisch modificeren van ons als mens. Hierdoor zouden wij zelf sars-cov-2 deeltjes produceren, waar ons lichaam dan aansluitend op zou moeten reageren middels antistoffen. Deze techniek is nog nooit succesvol door dierproeven gekomen en wordt nu in een duizelingwekkend tempo op een zeer beperkte groep mensen getest zonder de benodigde stappen die onze veiligheid garanderen. U kunt het hele verhaal (met een aantal belangrijke waarschuwingen) hier beluisteren of in deze video van Dr. Malcolm Kendrick, vanaf 1:12 (minuut 72).
 • Waarom moeten wij op (vrijwel) bindend advies onze premier mondmaskers dragen in openbare ruimten? De medische en wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt totaal. RIVM voorzitter Jaap van Dissel is er zelf heel duidelijk over. Toch moeten wij zonder onderbouwing en meerwaarde meedoen aan een maatregel die potentieel zelfs heel schadelijk voor onze gezondheid kan zijn. Waarom lijkt het alsof grote zoekmachines u onjuist willen informeren bij een zoektocht naar informatie? Kijkt u alstublieft niet kwalijk naar iemand die zich hier niet aan wenst te houden. We mogen niet van mensen verlangen iets te doen waar geen goed fundament voor is. Sterker nog, we worden wellicht zelfs eerder groepsimmuun zonder mondmaskers.
 • Waarom horen wij veelvuldig dat wij elkaar besmetten als mensen? Als dat inderdaad zo is, waarom was er dan geen toename in besmettingen na de “black lives matter” protesten op de dam? Waarom is er deze zomer geen dramatische toename geweest in besmettingen, terwijl wij redelijk vrijuit konden leven in ons land? Coronavirussen zijn seizoensvirussen en in de zomer is vrijwel inactief. De besmettingen vinden plaats via virale deeltjes in de lucht en die zijn gewoon aanwezig. In dat kader is het ook niet goed mogelijk je te wapenen tegen het virus, afgezien van het versterken van je eigen afweer.
 • Er wordt vaak geroepen dat mensen asymptomatisch dit virus kunnen verspreiden. Dit is fysiologisch helemaal niet juist. Om besmettelijk te zijn, als het gaat om een virale infectie, zijn er symptomen van infectie noodzakelijk. Infectie gaat, zoals boven beschreven, altijd gepaard met een vorm van ontsteking, dat kan zich uiten door pijn of door een verhoogde temperatuur. Beide aspecten zijn kenmerkend voor cellen in ons lichaam die geïnfecteerd zijn geraakt met het virus. Het virus vermenigvuldigt zich in die cellen en door het afsterven van de cellen komen er nieuwe virusdeeltjes vrij. Dit afsterven gaat altijd samen met pijn of ander ongemak (zoals verhoging en/of keelpijn). Zonder dit mechanisme is besmetting van anderen onmogelijk. Een correct voorbeeld kan dus zijn dat iemand hoest en keelpijn heeft.
 • Waarom worden wij, ook bij klachtenvrij zijn, geacht in quarantaine te gaan als wij in de nabijheid zijn geweest van iemand met een positieve test of uit een gebied terugkeren waar er meer “besmettingen” zijn?

We besluiten hiermee dit lange stuk, als u dit allemaal gelezen heeft, dank hiervoor. Hopelijk loonde het voor u de moeite. Tot slot nog twee recente waardevolle video’s die wij u niet willen onthouden:

Heb vertrouwen in uw eigen afweer en elkaar. Dat is de beste bescherming die u kunt genieten tegen deze problematiek.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Kritische covid-19 vragen

Cruciale wijzigingen in PCR-test en meer

Beste patiënten, gisteren kwamen wij dit verhaal van Maurice de Hond tegen. Het RIVM heeft recent de aanbeveling gedaan om de verdubbeling (Cycle Threshold, CT) die nodig is bij een PCR-test om tot voldoende meetbaar genetisch materiaal te komen te verhogen van 35 naar 45. Verder werd er in de test gezocht naar drie unieke genetische overeenkomsten, die alle drie overeen moesten komen om tot een positief testresultaat te komen. Deze drie overeenkomsten zijn teruggebracht naar slechts één.

Concreet betekent het bovenstaande dat er, door de extra verdubbelingen van het genetisch materiaal in de PCR-test alsmede de verlaging van de markers die moeten overeenkomen van drie naar één, een enorme toename in vals-positieve uitslagen tot stand komt. Immers, waar vroeger alle drie de stukken moeten overeenkomen voor een positieve uitslag is nu slechts één overeenkomst voldoende. Het verhogen van de CT-waarde zorgt ervoor dat dood (inactief) virusmateriaal voldoende aanwezig kan zijn voor een positieve uitslag. De volledige analyse door Dr. Peter Borger (Moleculair Geneticus) op de vragen en de uitleg van het RIVM hierover kunt u hier lezen.

De gevolgen hiervan zijn enorm en verstrekkend. Dit zorgt er niet alleen voor dat wij een enorme toename krijgen in positief geteste personen (of besmettingen zoals onze beleidsmakers ze bijzonder en wel noemen), maar dit heeft ook een grote invloed op de ziekenhuis- en IC-opnames, alsmede de covid-19 gerelateerde sterfgevallen die geregistreerd worden. Immers, als je naar het ziekenhuis moet en positief getest wordt, ben je een covid-19 opname. Als je tijdens het verblijf in het ziekenhuis positief getest wordt kan de registratie in een covid-19 opname veranderen. Dit gaat ook op voor mensen die op de IC komen. Mensen die komen te overlijden met een positieve covid-19 PCR-test worden regelmatig (onafhankelijk van de hoofdoorzaak, die in slechts 6% van de gevallen alleen maar covid-19 is) als een corona-slachtoffer ingeboekt. De wijzigingen in hoe men met deze test omgaat heeft enorme gevolgen voor wat er met de zorg en de statistiek in ons land gebeurt. Kunnen we dan wel spreken over een daadwerkelijke tweede golf, als op deze wijze de cijfers veel te hoog uitslaan en een compleet vertekend beeld geven van de realiteit? Kijkt u eens naar de bezetting in de ziekenhuizen van het LCPS. U ziet dat in het geheel de coronapatiëten toenemen, maar een stijging van de totalen in de ziekenhuizen blijft uit. Dit kan natuurlijk door uitstel van zorg komen, maar de totalen schommelen al maanden rond de 11.000 mensen in het ziekenhuis, onafhankelijk van of ze covid-19 hebben of niet.

Deze test is dusdanig onbetrouwbaar geworden dat het onmogelijk is om met deze gegevens goed en eerlijk beleid te maken. Dit gebeurt echter wel en de roep om hard ingrijpen wordt steeds groter. Klopt dat wel, als je bedenkt dat er zo veel vals-positieve uitslagen zijn?

Als gevolg van de problematiek zijn weer tal van maatregelen in werking getreden. De horeca moet onder andere op slot. Wij missen echter de onderbouwing, hier ziet u de analyse van het RIVM zelf. De horeca zou volgens dit schema bijdragen aan tussen de 3,8-1,8% van de besmettingen landelijk. Waarom moeten zij dan volledig op slot? Hebben lockdown maatregelen überhaup wel zin? U leest er hier veel meer over met de benodigde wetenschappelijke en empirische onderbouwing. Ivor Cummins legt het kort en bondig graag aan u uit: https://www.youtube.com/watch?v=FWjoFark7kI

Binnenkort kunnen wij een verplichting voor het dragen van mondmaskers verwachten als onderdeel van de maatregelen, maar welk nut dient dat? Hieronder ziet u dat meer dan 70% van mensen die voltijd een masker droeg alsnog besmet kon raken met sars-cov-2:

https://thefederalist.com/2020/10/12/cdc-study-finds-overwhelming-majority-of-people-getting-coronavirus-wore-masks

Er kwamen recentelijk ook opmerkelijke getallen naar buiten over de sterftecijfers in de Verenigde Staten, kijkt u eens goed naar dit schema. De officiële cijfers spreken inmiddels van bijna 217.000 doden als gevolg van covid-19. U ziet hier het aantal mensen dat gemiddeld per maand komt te overlijden in Amerika vanaf 2017 t/m 2020:

2017 Total Deaths US: 2,813,503 (234,000/month)

2018 Total Deaths US: 2,839,205 (237,000/month)

2019 Total Deaths US: 2,855,000 (238,000/month)

2020 Total Deaths US (jan – week 9/26): 2,130,000 (236,000/month)

Wij ontkennen (met klem) niet dat het virus bestaat en voor hevige ziekte kan zorgen. Wat wij nu wel duidelijk ter discussie stellen is hoe dodelijk sars-cov-2 voor ons als mensheid in zijn totaliteit is.

Als de maatregelen en beperkingen weinig zin hebben, wat zouden we dan moeten doen? We moeten onze eigen afweer versterken, u kunt hiervoor goed terecht op: https://zelfzorgcovid19.nl/. U kunt daar waardevolle adviezen vinden m.b.t. suppletie alsmede medicamenteuze oplossingen om sars-cov-2 de baas te zijn en te blijven.

Tot slot willen wij een oproep doen aan ieder die dit leest, groepsimmuniteit bereiken is de enige manier waarop wij veilig en wel deze problematiek het hoofd kunnen bieden. Als dat bereikt is, zijn de kwetsbare groepen veel minder in gevaar. Groepsimmuniteit blijkt heel goed te bereiken, ondanks tegenstrijdige berichten vanuit onze media. Een goed doordacht plan hiervoor hebben wij reeds besproken in ons vorige bericht over de “Great Barrington Declaration”. Onderschrijft u dit, overweeg dan om die verklaring te tekenen. Wij kunnen dan, in navolging van Zweden en Japan, hopelijk weer snel terug naar onze normale vrije samenleving zonder dat wij de gezondheid van de kwetsbare groepen in het geding brengen.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Cruciale wijzigingen in PCR-test en meer