Een slotwoord over covid-19

Het jaar is ten einde en we kunnen nu gedeeltelijk de balans opmaken. Het was een bewogen jaar met enorme uitdagingen voor ons allemaal. De zorg stond zwaar onder druk en iedereen ging, in meer of mindere mate, gebukt onder de maatregelen van onze beleidsmakers. Sars-cov-2 is een virus dat je flink ziek kan maken, dat staat buiten kijf, maar ook in Nederland blijkt dit virus een stuk minder dodelijk te zijn dan ons wordt voorgespiegeld door de media en onze beleidsmakers. In ons vorige bericht kwamen de cijfers van Amerika reeds langs. Dat dit wereldwijd en over de linie het geval is legt Dr. Malcolm Kendrick u graag wat uitgebreider uit.

Wij denken dat het van enorm belang is om te zorgen dat wij duidelijke lering trekken uit alles wat wij in 2020 te verduren kregen als mensheid. Onze eigen afweer versterken is het belangrijkste wat je kan doen en dat blijkt maar weer eens zonneklaar uit deze studie. Vooraanstaande artsen en wetenschappers bespreken de enorme voordelen hier een stuk uitgebreider:

https://www.youtube.com/watch?v=BD_96ybTMNE

Laten we in 2021 degelijke en deugdelijke wetenschap weer leidend maken voor ons beleid en onze beslissingen aangaande onze gezondheid en maatschappelijke kwesties:

Comments are closed.