De andere zijde van covid-19: testen en maatregelen

Nederland (en vele andere landen met ons) zit nu, buiten oorlogstijd, het zwaarst op slot in onze geschiedenis. Wij hadden de hoop dat er objectief naar de problematiek gekeken zou worden om passend beleid neer te leggen. Wederom moeten wij, bedroefd en wel, constateren dat dit niet het geval is. Er zijn een aantal enorme struikelblokken en het lijkt er heel erg op dat die gegevens niet meegewogen worden in het geheel.

Laten we, om te beginnen met een stevig ander geluid, de totale sterftecijfers van de VS over de afgelopen jaren erbij nemen:

2017 Total Deaths US: 2,813,503 (234,000/month), 2018 Total Deaths US: 2,839,205 (237,000/month, 2019 Total Deaths US: 2,855,000 (238,000/month) en dan nu 2020, waarbij we op dit moment van schrijven (18-12) te maken hebben met ruim 281.000 covid-19 slachtoffers in de V.S. De teller voor totale sterfte staat op 2,800,974. Dat komt neer op ca. 242.000 overlijdens per maand. Dat is compleet binnen de norm en slechts een toename van 2% t.o.v. voorgaande jaren. De groei van de bevolking is niet meegenomen hierbij. Wij kunnen dan ook niet verklaren waar die bij extra (bijna 300.000) covid-19 overlijdens vandaan komen. Anderen kunnen dat gelukkig wel. Opvallend genoeg werd dit artikel vrij spoedig na plaatsen van de officiële website verwijderd. Hier kunt u de video-versie van deze presentatie bekijken. Er is een overduidelijke reclassering gaande m.b.t. de covid-19 sterfgevallen. Dit onderzoek bijvoorbeeld laat zien dat, van de mensen die kwamen te overlijden aan covid-19 in een ziekenhuis te New York, een kleine 90% een “niet reanimeren” verklaring bij zich had. Spreken we over Nederland, dan heeft de vergrijzing van onze bevolking de voornaamste invloed op onze oversterfte. Zweden is al vaker aangehaald, maar daar gaat het qua oversterfte uitstekend, zonder Lock-down en draconische maatregelen. De kwetsbaren werden beschermd en groepsimmuniteit verkregen. Dit virus zorgt kennelijk voor veel minder sterfgevallen dan ons werd voorgespiegeld, zowel in de voorspellingen alsmede in de officiële cijfers.

Begin deze week kondigde onze premier aan dat er vrijwel niks meer mag en kan in ons land. Dit gebeurde op basis van hoge getallen aan “besmettingen” die het RIVM doorgeeft aan het kabinet en het OMT. Het is voor ons niet te verklaren dat bij die getallen niet meegewogen wordt hoeveel mensen er getest zijn. We hebben het over een percentage positieve testen van 12% (10 dec) de afgelopen week, tegenover 11,7% (3 dec) de week ervoor en 11% (26 nov) de week daarvoor. Dat is een niet noemenswaardige stijging. Waarom wordt hierbij niet vermeld dat er van in de week van 3 december 80.000 mensen meer getest werden en de week erop een enorme 130.000 mensen meer, waardoor er de afgelopen week het duizelingwekkende aantal van 470.000 mensen zijn getest? Op deze manier is het niet heel moeilijk om aan meer dan 10.000 positieve testen per dag de komen en ons daarmee de schrik op het lijf te jagen. De volledige en nette analyse is hier te vinden. Als je er al iets van kan zeggen, is dat er een stabilisatie gaande is en dat is alleen maar goed te noemen.

Maar we zijn er nog niet, deze testen worden allemaal gedaan met de PCR-test die ontwikkeld is door Christian Drosten. Deze test werd ongekend snel ontwikkeld en ingezet om de verspreiding en de besmettingen van sars-cov-2 in kaart te brengen. Er is zoveel op deze PCR-test op en aan te merken dat 22 vooraanstaande wetenschappers, onder leiding van onze landgenoot Dr. Pieter Borger, een officieel verzoek hebben ingediend om de PCR-test ongeldig te laten verklaren. Deze test faalt op 10 cruciale punten. Wellicht het belangrijkste gegeven uit dat verzoek, is dat de PCR-test die wij gebruiken, bij een verdubbelingswaarde van 35 (CT, Cycle Threshold) een marge van fout-positieve uitslagen heeft van 97%. Onze test is minimaal ingesteld op die CT waarde en mogelijk zelfs hoger. Dit komt er dus effectief op neer dat er geen 10.000 mensen per dag positief getest zijn, maar slechts 300. Dat is een waanzinnig verschil. Dit probleem heeft gigantische gevolgen, want ook in de ziekenhuizen vindt dit plaats. U kunt hier fraai zien hoeveel mensen er in Engeland daadwerkelijk in het ziekenhuis opgenomen worden met covid-19 en hoeveel er rondom hun opname een positieve testuitslag krijgen. Deze laatste groep wordt wel bij de totalen opgeteld. Het is een veilige aanname dat dit ook in ons land zo gebeurt. Slecht 20% van de mensen die in het ziekenhuis terecht komen, komen daar met covid-19 en de rest krijgt het er terloops bij. Ook hier geldt, de vals-positieve ratio van 97% is ook hier weer van toepassing. Hoewel het waarschijnlijk bij mensen met klachten om een minder groot percentage zal gaan. Opmerkelijk genoeg zegt Dhr. Drosten zelf nu dat deze PCR-test niet voldoet, alsmede Marion Koopmans, die ook meewerkte aan de ontwikkeling van de test. De WHO sluit zich hier nu ook bij aan. Deze test is zo onbetrouwbaar dat er grote rechtszaken lopen om de negatieve effecten van die test te kunnen verhalen op de verantwoordelijken. Weegt u deze gegevens alstublieft mee, als u hoort hoeveel positieve testen er zijn. Het werkelijke aantal is dramatisch veel kleiner en daarmee het probleem van covid-19 ook. Wij mogen toch verwachten dat er een goede test gebruikt wordt zodat wij echt maatwerk kunnen leveren? Wist u dat men in China een andere PCR-test gebruikt? In China zijn alle beperkingen lang geleden al opgeheven.

Dan het aankomende experimentele vaccin. Er is heel veel te doen over dit experimentele vaccin en via de reguliere media horen wij voornamelijk dat ze 90-95% effectief zijn. Er zit een hele andere kant aan die cijfers, dit uitleggen maakt dit stuk veel te lang, dus kijkt u alstublieft hier zelf vanaf minuut 11:00. De groep die het experimentele vaccin toegediend kreeg deed het, volgens de criteria van het onderzoek, zelfs 90% slechter dan de controlegroep. Er zijn nog meer grote potentiële problemen die opgelost dienen te worden, vanaf: 1:02:35 kunt u dat bekijken. Er zijn veel bijwerkingen gerapporteerd in de groep dit het experimentele vaccin ingespoten kreeg, hier te zien vanaf minuut: 9:00. Wellicht kunt u wat met deze zware waarschuwing en uitleg van Dr. Sucharit Bhakdi (vanaf 1:15:30). Heeft u dit alles te horen gekregen? Wij hoorden er niks van in de reguliere media. Toch moeten wij van onze volksvertegenwoordigers dat experimentele vaccin toegediend krijgen, want anders zijn er vrijheidsbeperkingen die mogelijk van kracht gaan worden. Ten slotte willen wij u wijzen op de basale werking van dit middel. Onze cellen worden aangepast om het piekeiwit van sars-cov-2 te gaan produceren en daar gaat ons lichaam vervolgens op reageren met antistoffen. In het droomscenario dat dit feilloos werkt, denkt u dat het verstandig is dat ons lichaam, mogelijk de rest van ons leven, dat piekeiwit gaat produceren met daaropvolgend de benodigde antistoffen? Dat is een tamelijk belastende taak voor ons lichaam. Normaliter is ons lichaam ook niet constant bezig met het aanmaken van antistoffen, dat gebeurt alleen als het nodig is.

Helaas is er ook geen verbetering te bespeuren met de verplichte mondmaskers. De wetenschap begint steeds duidelijkere vormen aan te nemen, ze doen meer kwaad dan goed. Er is tevens een stevige correlatie te zien tussen het moment dat ze verplicht worden in een land en het effect op het aantal positief getesten: 1, 2 en 3. Het begint nu ook steeds duidelijker te worden dat mondmaskers er juist voor zorgen dat virale deeltjes in een wolk (aerosol) verspreid worden, waardoor de verspreiding juist verergert.

Een enorm belangrijk aspect, zoals reeds uitgebreid besproken in ons vorige bericht, van het geheel is en blijft dat mensen die klachtenvrij zijn (asymptomatisch) niet in staat zijn om dit virus over te dragen. Hier en hier zijn daar weer nieuwe gegevens over te vinden. Dit virus is seizoensgebonden en is dan ook niet goed met beperkingen in de hand te houden. Dat moge inmiddels wel duidelijk zijn, want wanneer hebben de genomen maatregelen daadwerkelijk gewerkt, bij ons of in andere landen?

Een lockdown instellen zorgt alleen maar voor enorme nevenschade en helpt niet bij het inperken van ziekte en sterfgevallen. Kinderen zijn hier vaak de dupe van, maar velen ter wereld krijgen het financieel en mentaal verschrikkelijk moeilijk met alle gevolgen van dien. Als u uw bedrijf niet overeind mag houden, maar wel moet zorgen voor een gezin, dan geeft dat een enorme hoeveelheid stress, met een hoop bijkomende gezondheidsschade op korte en/of lange termijn. Het MKB wordt met een enorme financiële strop opgezadeld, juist nu de belangrijkste dagen van het jaar voor hen aanbreken. Kamerlid Wybren van Haga vatte het heel fraai samen. Dit kan zo niet en wij vragen dan ook onze beleidsmakers om in te zetten op wat bewezen werkt. Het versterken van ons immuunsysteem, middels bijvoorbeeld vitamine D. Of zorgen dat groepimmuniteit bereikt wordt, daar is trouwens goed nieuws over te melden, want het is wellicht al zover.

Wij vinden het vreemd om te moeten constateren dat onze beleidsmakers zelden of niet met wetenschappelijke onderbouwing komen en dat, als je een ander geluid laat horen, dat een vereiste is. Ivermectine blijkt geweldig te werken tegen covid-19, maar als onze minister van volksgezondheid gevraagd wordt te overwegen om dit in te zetten maakt hij zich er gemakzuchtig van af door te stellen dat het volgens artsen niet werkt. De wetenschap is er, waar is uw onderbouwing Mr. de Jonge? Onze beleidsmakers zijn het aan ons verplicht om de juiste wetenschap te volgen en het is zonneklaar dat dit niet gebeurt. Waarom doet men dit?

Wij moeten dan ook constateren dat een stevige inname van stelling noodzakelijk is, wij sluiten ons dan ook volledig aan bij dit bericht van zelfzorgcovid19.nl. De juiste medicijnen tijdig inzetten kan wonderen verrichten, deze vrouw (vanaf: 1:09:00), die reeds 5 keer kanker heeft overleefd, wist daarmee zich te wapenen en nauwelijks ziek te worden. Het kan dus zeker anders, laten we daar dan ook gezamenlijk, vrij, sociaal en met gezond verstand voor kiezen!

Comments are closed.