Zorgverzekeraars en jeugdzorg

Beste Patiënten,

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat wij als tandartsen u moeten voorlichten als onze prijzen hoger zullen zijn dan de vergoedingen van de verzekeraars voor de jeugd onder 18 jaar. Dit is om verschillende redenen een heel droevige ontwikkeling.

Allereerst zijn er in Nederland meer dan twintig verschillende verzekeraars actief met allemaal hun eigen prijzen. Onze huidige prestatielijst bestaat uit 180 verschillende prestaties. Wij zouden dus op de hoogte moeten zijn van 180 x 20 -> 3600 verschillende prijzen. U kunt best begrijpen dat dit voor ons een onmogelijke klus is.

De oplossing van onze minister van volksgezondheid om het prijsverschil op te vangen is als volgt:

– U als ouder/verzorger mag bijbetalen voor de tandartskosten van het kind

– U vraagt aan uw verzekeraar naar een tandarts die het voor het tarief doet dat zij vergoeden.

Wij zullen u niet tegenhouden als u besluit dat laatste te doen. Wij willen u echter wel op de hoogte stellen van hoe het de voorgaande jaren ging. Indien het gebeurde dat een kind/jongere een tweevlaksrestauratie van composiet nodig had kwam het bedrag (in 2011) inclusief verdoving en isolatie uit op: €77,49 (V12, V21, V50 en A10). Dit werd volledig door de verzekeraar vergoed. Indien dit gaatje dicht op de zenuw zat en wij een speciale beschermlaag aanbrachten om de zenuw te beschermen kwam daar V60 (indirecte pulpa-overkapping) bij en dat bracht het totaalbedrag voor een diepe tweevlaksrestauratie op €92,99. Ook dit werd volledig vergoed in het jeugdplan.

Wij wensen geen namen te noemen, maar een bepaalde verzekeraar zal van dit bovenstaande bedrag in het nieuwe jaar niet meer dan €54,- (E112) vergoeden. U begrijpt dus goed dat u hier de dupe van bent. Vorig jaar werd het totale bedrag gewoon betaald en nu moeten wij dezelfde zorg en kwaliteit leveren voor tussen de 31-42% minder vergoeding. Dit is voor ons een ondoenlijke zaak. Wij weigeren om in te leveren op de kwaliteit van onze zorg.

Waar de verzekeraars vorig jaar dit keurig op de bovenstaande wijze betaalden, sparen zij nu heel veel geld uit op de kosten voor de jeugd. De NZA (Nederlandse Zorg Authoriteit) was altijd verantwoordelijk voor de prijzen. Nu zijn de verzekeraars dat. U bent degene die de rekening betaalt, want u moet bijbetalen of u moet de behandeling elders laten plaatsvinden.

U bent vrij om ons om een begroting te vragen en deze kunt u dan voorleggen aan uw verzekering. Bedenkt u ten slotte wel het volgende, als u naar een collega van ons gaat voor de behandeling, welke kwaliteit van zorg dan wel vulling krijgt u dan voor die lagere prijs?

Comments are closed.