Waarom wij ons kritisch uitlaten over covid-19

Waarde patiënten,

Allereerst willen wij u verzekeren dat wij nimmer onverantwoord zullen omspringen met uw gezondheid. Om die reden zijn de extra hygiëne maatregelen en aanpassingen als gevolg van sars-cov-2 in onze praktijk nog steeds van kracht.

Wij als academisch opgeleide tandartsen worden geacht in staat te zijn om onderzoek en data te kunnen lezen en analyseren. Dat doen wij ook als het gaat om sars-cov-2/covid-19. Als wij tot de conclusie komen dat er onjuistheden zitten in belangrijke kwesties achten wij het van belang om, middels het inzicht waar wij over beschikken, informatie aan te dragen die helpt een bijdrage te leveren aan het bevorderen van ieders kennis m.b.t. deze problematiek.

Indien u zich afvraagt hoe het kan dat wij kritische geluiden laten horen, dan nodigen wij u uit om dit stuk te lezen. Het is een omvangrijke samenvatting van het grootste deel van de kennis waar wij reeds over beschikken.

Mocht u het eventueel, of ter verificatie, nog van een andere kant willen vernemen. Ruim 200 Belgische medici hebben deze brief opgesteld. Indien u geïnteresseerd bent is deze brief zeker de moeite waard om te lezen.

Comments are closed.