Vergoedingen van verzekeringen

In het nieuwe jaar hebben verzekeringen ook bedacht wat zij eerlijk vinden om te vergoeden per behandeling.

Zij nemen het gemiddelde van de kosten die zij bijvoorbeeld in 2011 aan een Eenvlaksrestauratie kwijt waren. Dat is wat zij bereid zijn te vergoeden aan u als patiënt. Vanuit het oogpunt van de verzekering is dit ook zeker niet onlogisch, zij willen de kosten gelijk houden.

Het probleem is hiermee dat alle vullingen op één grote hoop gegooid worden. Een amalgaamrestauratie (vulling van metaal) is twee keer zo snel klaar als eentje gemaakt met composiet. Het is logisch dat een nette restauratie van composiet dus ook meer kost dan eentje van amalgaam. De vulling van composiet heeft ook een langere levensduur (mits onder de juiste voorwaarden aangebracht) dan eentje van amalgaam.

De vergoeding per goed gelegde composietrestauratie is dus in 2012 vaak lager dan wat u kreeg in 2011, omdat de verzekeraar alles gaat middelen. Wij hebben besloten onze prijzen niet te middelen. Als u geen verdoving nodig heeft bij uw behandeling betaalt u er ook niet voor.

Als laatste willen wij u dit meegeven. Sommige eenvoudige restauraties kunnen ook onder de gemiddelde prijs van de verzekeraar uitkomen. U kunt zelf wel een inschatting maken waar het verschil in vergoeding blijft.

Comments are closed.