Kritische covid-19 vragen

Lieve mensen,

Met de hectiek die momenteel gaande is rondom de (ogenschijnlijke) tweede golf van covid-19 waar wij ons in bevinden voelen wij ons wederom genoodzaakt een standpunt in te nemen en een aantal kritische vragen te stellen. Aan het einde zullen wij twee videofragmenten met u delen die heel verhelderend zijn en die wij u van harte aanbevelen te kijken.

Bij alle onderstaande stukken behoren wij ons nadrukkelijk af te vragen waarom deze informatie niet of nauwelijks via de reguliere media aan ons is medegedeeld.

 • Waarom zit Nederland wederom in een “intelligente” lockdown terwijl de WHO (wereld gezondheidsorganisatie) begin deze maand met klem heeft opgeroepen om geen lockdown meer te gebruiken om dit virus de baas te worden? De bijkomende schade is volgens de WHO te groot.
 • Waarom krijgen wij geen nette cijfers te zien over het effect van een lockdown op de sterfte per inwoneraantal?
 • Waarom krijgen wij niet of nauwelijks te horen dat Zweden groepsimmuniteit heeft bereikt en dat het leven daar weer helemaal terug naar normaal is?
 • Jaarlijks zorgt het influenza virus (bij ons in de griepgolf) voor een hoop ziekte en sterfte. Waar is de griep gebleven in 2020? Zie hier de staal voor 2019.
 • Waarom is er bij de media en onze beleidsmakers geen aandacht voor het uitstekende plan middels de Great Barrington Declaration, die inmiddels al onderschreven is door meer dan 40.000 wetenschappers en medici wereldwijd, alsmede bijna 600.000 bezorgde burgers?
 • Waarom horen wij sinds het begin van deze pandemie vrijwel niks over hoe je je eigen afweer robuust genoeg kan maken tegen sars-cov-2? U kunt veel nuttige informatie daarover hier, hier en hier vinden. Waarom worden wij niet gewezen op mogelijkheden die de ziekenhuizen dramatisch kunnen ontlasten?
 • Waarom worden er zulke hevige maatregelen genomen, die een enorme bijkomende schade teweegbrengen, zowel financieel alsmede in noodzakelijke zorg en mensenlevens, als covid-19 net zo dodelijk blijkt te zijn als de reguliere griep?
 • Waarom spreken onze volksvertegenwoordigers over “besmettingen” terwijl het gaat om positieve testuitslagen? In lijn daarmee, waarom krijgen wij de positieve testresultaten niet te zien in verhouding, maar slechts de absolute getallen? Het maakt nl. nogal uit of je, zoals te zien is begin juni, 50.000 mensen test per week, maar eind oktober dat getal inmiddels op 320.000 ligt. De verhouding is belangrijk, welk percentage van die mensen is positief, niet alleen het absolute getal, waarom blijft men maar hameren en maatregelen baseren op het absolute getal?
 • Waar zijn de kritische vragen als er essentiële wijzigingen worden doorgevoerd in de PCR-test, die veel meer vals-positieve resultaten opleveren?
 • Waarom worden er belangrijke wetenschappelijke stukken verwijderd van het internet en is er een censuur gaande op sociale media tegen een volledig veilig medicijn dat inzetbaar is tegen covid-19? Waarom blijft YouTube een censuur handhaven die zijn grondslag vindt in een studie die is teruggetrokken? Waarom worden er belangrijke rechtszaken die opgestart zijn tegen diegenen die verantwoordelijk zijn voor deze verkeerde aanpak gecensureerd op het internet?
 • Waarom moeten wij ons in allerlei bochten wringen als samenleving om de zorg in de ziekenhuizen niet te overbelasten? Dit terwijl wij 5 jaar geleden nog 2200 IC-bedden beschikbaar hadden in de ziekenhuizen en dat anno 2020, zoals u wellicht weet, dat gehalveerd is. Hoeveel minder zwaar zou het probleem in maart geweest als wij de originele IC-capaciteit tot onze beschikking hadden landelijk? In het afgelopen half jaar hadden wij zeker een goede voorziening kunnen treffen om deze patiënten goed op te kunnen vangen, waardoor veel van de maatregelen niet nodig zouden zijn.
 • Waarom horen wij maar heel beperkt over de werking van het aankomende vaccin? De aankomende vaccins zijn werkzaam door het aanpassen van onze ribosomen. Het gaat dus om het genetisch modificeren van ons als mens. Hierdoor zouden wij zelf sars-cov-2 deeltjes produceren, waar ons lichaam dan aansluitend op zou moeten reageren middels antistoffen. Deze techniek is nog nooit succesvol door dierproeven gekomen en wordt nu in een duizelingwekkend tempo op een zeer beperkte groep mensen getest zonder de benodigde stappen die onze veiligheid garanderen. U kunt het hele verhaal (met een aantal belangrijke waarschuwingen) hier beluisteren of in deze video van Dr. Malcolm Kendrick, vanaf 1:12 (minuut 72).
 • Waarom moeten wij op (vrijwel) bindend advies onze premier mondmaskers dragen in openbare ruimten? De medische en wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt totaal. RIVM voorzitter Jaap van Dissel is er zelf heel duidelijk over. Toch moeten wij zonder onderbouwing en meerwaarde meedoen aan een maatregel die potentieel zelfs heel schadelijk voor onze gezondheid kan zijn. Waarom lijkt het alsof grote zoekmachines u onjuist willen informeren bij een zoektocht naar informatie? Kijkt u alstublieft niet kwalijk naar iemand die zich hier niet aan wenst te houden. We mogen niet van mensen verlangen iets te doen waar geen goed fundament voor is. Sterker nog, we worden wellicht zelfs eerder groepsimmuun zonder mondmaskers.
 • Waarom horen wij veelvuldig dat wij elkaar besmetten als mensen? Als dat inderdaad zo is, waarom was er dan geen toename in besmettingen na de “black lives matter” protesten op de dam? Waarom is er deze zomer geen dramatische toename geweest in besmettingen, terwijl wij redelijk vrijuit konden leven in ons land? Coronavirussen zijn seizoensvirussen en in de zomer is vrijwel inactief. De besmettingen vinden plaats via virale deeltjes in de lucht en die zijn gewoon aanwezig. In dat kader is het ook niet goed mogelijk je te wapenen tegen het virus, afgezien van het versterken van je eigen afweer.
 • Er wordt vaak geroepen dat mensen asymptomatisch dit virus kunnen verspreiden. Dit is fysiologisch helemaal niet juist. Om besmettelijk te zijn, als het gaat om een virale infectie, zijn er symptomen van infectie noodzakelijk. Infectie gaat, zoals boven beschreven, altijd gepaard met een vorm van ontsteking, dat kan zich uiten door pijn of door een verhoogde temperatuur. Beide aspecten zijn kenmerkend voor cellen in ons lichaam die geïnfecteerd zijn geraakt met het virus. Het virus vermenigvuldigt zich in die cellen en door het afsterven van de cellen komen er nieuwe virusdeeltjes vrij. Dit afsterven gaat altijd samen met pijn of ander ongemak (zoals verhoging en/of keelpijn). Zonder dit mechanisme is besmetting van anderen onmogelijk. Een correct voorbeeld kan dus zijn dat iemand hoest en keelpijn heeft.
 • Waarom worden wij, ook bij klachtenvrij zijn, geacht in quarantaine te gaan als wij in de nabijheid zijn geweest van iemand met een positieve test of uit een gebied terugkeren waar er meer “besmettingen” zijn?

We besluiten hiermee dit lange stuk, als u dit allemaal gelezen heeft, dank hiervoor. Hopelijk loonde het voor u de moeite. Tot slot nog twee recente waardevolle video’s die wij u niet willen onthouden:

https://youtu.be/OkCEh2HC2y4
https://youtu.be/Tq3AaceihtI

Heb vertrouwen in uw eigen afweer en elkaar. Dat is de beste bescherming die u kunt genieten tegen deze problematiek.

Comments are closed.