Fijne feestdagen en terugblik op 2015

Beste patiënten,

De feestdagen staan voor de deur en wij willen jullie allemaal een hele fijne kerst en een voorspoedige start van het nieuwe jaar toewensen. Wij werken t/m de ochtend van donderdag 24 December en starten in het nieuwe jaar weer op maandag 4 Januari. U kunt bij hoge nood contact opnemen met de Tandarts Spoedgevallendienst (Service Telefoon Centrale) onder nummer 070-3110305.

Wij hebben een roerig jaar achter de rug met een zware tariefsdaling (6%, implantologie zelfs 20%) die de NZA nodig achtte als gevolg van hun kostenonderzoek. Aanvankelijk was de insteek dat er gekeken zou worden of de indivuele tandarts wellicht teveel zou verdienen. Gaandeweg het onderzoek hebben ze dit omgezet naar een onderzoek of de praktijk van de tandarts teveel zou verdienen. Bovenop de daling van 2015 komt er in het nieuwe jaar slechts 0,3% bij op ons tarief, terwijl de inflatie voor 2016 een stuk hoger ligt.

De NZA heeft in haar onderzoek alle specialistische Tandartspraktijken meegenomen. Denkt u hierbij aan de endodontoloog (wortelkanaalbehandelingsspecialist), parondontoloog (tandvlees- en botspecialist), tandarts-implantoloog enz. In die praktijken wordt ingewikkeldere en duurdere tandheelkunde uitgevoerd. De NZA heeft geen gemiddelde doorsnede genomen van de tandartspopulatie van Nederland en daar een evenredig onderzoek naar laten doen. Nee, ze hebben alle duurdere praktijken genomen en daar hun gemiddelde op gebaseerd.

Dat de NZA zoiets doet is ook niet zo gek, neem je nl. het echte gemiddelde, of kijk je naar de tandarts als individu en niet naar de gehele praktijk kan het zomaar zijn dat de inkomsten van tandartsen niet te hoog zijn en dat je een erg duur onderzoek hebt gedaan zonder resultaat. Dan heb je aan de politiek en de maatschappij een hoop uit te leggen.

Het gevolg is nu dat wij teruggezet zijn op de tarieven van ongeveer 2012, ook voor het jaar 2016. Wij zitten dus met 4 jaar inflatie en toenemende kosten in inkoop en personeel. Wij vinden goede zorg leveren bijzonder belangrijk. Het is namelijk van wezenlijk belang dat wij beslissingen nemen en behandelvoorstellen doen op basis van wat het beste is voor uw mond en uw specifieke situatie en niet op basis van financieel gewin. Wij hopen dan ook dat de NZA ons zal gaan belonen voor het leveren van de juiste en kwalitatief hoge zorg en dat wij niet worden gedwongen om onze keuzes te laten afhangen van financiëel gewin of dat wij productie moeten gaan draaien.

Wij willen graag afsluiten met deze overweging. De tandartskosten in Nederland zijn de laagste voor heel west Europa. De eisen die aan ons als behandelaars worden gesteld m.b.t. de hygiëne en infectiepreventie drijven de kosten voor praktijkvoering steeds verder op. In plaats van dat wij daarvoor gecompenseerd worden dalen de tarieven. Wij moeten dus flink meer kosten maken voor een fors lager tarief. U kunt wellicht begrijpen dat zoiets niet door kan blijven gaan. Het wordt dan ook steeds aantrekkelijker om als tandarts in het buitenland aan de slag te gaan en Nederland te laten voor wat het is. Investeren in goede zorgverleners is juist in het belang van ons land, zodat wij de (goede) zorg, die ons zo dierbaar is, op een hoog peil kunnen houden.

Comments are closed.