De tweede golf van covid-19

Waarde patiënten,

Zoals u waarschijnlijk wel heeft meegekregen via diverse media bevinden wij ons heden in de tweede golf van het coronavirus sars-cov-2. Dat kan voor veel onrust en angst zorgen bij ons allen.

Wij willen u, middels dit bericht, wijzen op een aantal zaken die het niet vanzelfsprekend maken dat wij ons nu inderdaad in die tweede golf bevinden. Kijkt u allereerst eens naar dit schema:

U ziet hierboven in het grijs het aantal (absoluut) positief getesten per dag, in blauw het aantal ziekenhuisopnames en in rood de sterfte over de dag genomen. Wij hebben de grootste moeite om hierin een tweede golf van ziekte te zien. Toen het aantal positief getesten opliep eind Juli had daar een paar weken later al een effect van te zien moeten zijn in de ziekenhuisopnames. Dit is vrijwel geheel uitgebleven zoals het schema duidelijk laat zien. Een tweede golf is zeker niet ondenkbaar, maar op dit moment is daar in het geheel nog geen sprake van.

Het is wellicht goed om terug te blikken en te bedenken wat het originele doel van de maatregelen ook alweer was. Wij moesten de curve van ziekte en IC-opnames dusdanig weten in te perken dat de ziekenhuizen de zorg aan zouden blijven kunnen (flatten the curve). U ziet duidelijk dat dit succesvol is geweest. Nu zijn er weer maatregelen in werking getreden die doen vermoeden dat wij wederom een afvlakking moeten bewerkstelligen, maar de cijfers van het LCPS laten toch heel duidelijk zien dat op de ICs in Nederland er geen probleem met capaciteit dan wel ziekte gaande is:

U ziet hierboven de bezetting van de ICs in Nederland vanaf 26-08-2020 t/m 04-10-2020. Er is een lichte stijging zichtbaar, die zich ieder jaar aftekent met het najaar, maar als je kijkt naar de laatste weken schommelt de totale bezetting op de ICs rond de 700 patiënten. Het is belangrijk om naar de totalen te kijken. Patiënten die ziek worden met covid-19 hebben in 94% van de gevallen andere ziekten onder de leden. Het is daardoor, van buitenaf gezien, niet duidelijk onder welke noemer deze patiënten ondergebracht worden bij de ICs. Het totale getal is wel belangrijk om te weten of wij met een tweede golf te maken hebben. Op dit moment is daar geenszins sprake van.

Wij hopen u dan ook, voor nu in ieder geval, gerust te kunnen stellen met deze cijfers. Weet dat er geen buitensporige ziekte gaande is in ons fijne land en dat onze zorgsystemen voorlopig nog meer dan genoeg capaciteit hebben om de zorgvraag, ook bij stijging, goed aan te kunnen.

Wij hopen dat onze beleidsmakers en adviseurs op basis van de goede gegevens die voorhanden zijn beslissingen nemen die ervoor zorgen dat de schade, zij het van covid-19 of de nevenschade van de maatregelen, tot een minimum beperkt zullen worden.

Maurice de Hond heeft recent een fraai nieuw artikel gepubliceerd waarin de griepgolf van 2018 uitgebreid wordt vergeleken met de griep- en coronagolf van 2020. Het is goed om kennis te nemen van deze informatie, het zorgt wederom voor een verhelderend perspectief m.b.t. covid-19.

Voor de geïnteresseerden en diegene onder u die het (medische) Engels goed machtig zijn willen wij u voorstellen dit stuk te bekijken. Het geeft u een overweldigende, maar extreem waardevolle, hoeveelheid informatie over covid-19, het leven op aarde en onze toekomst als mensheid. Wij kunnen u dit stuk van Dr. Zach Bush van harte aanbevelen.

Comments are closed.