De stand van zaken omtrent Sars-cov-2

Waarde patiënten,

Er heeft weer een hoop plaatsgevonden de afgelopen periode en wij willen, voor hen die graag bijgepraat willen worden, u wat interessante gegevens verstrekken.

Hoewel er weinig mondmaskers gedragen (moeten) worden in Nederland op dit moment is het belangrijk om bij alles wat we doen ons af te vragen wat de medische en wetenschappelijke onderbouwing is. Een grootschalige studie van het CDC (Amerikaanse RIVM) laat duidelijk zien dat mondmaskers geen meerwaarde bieden. Dit is belangrijk, omdat hiermee de grondslag voor het dragen van mondmaskers op bijv. middelbare scholen compleet komt te vervallen. Ingrepen in de samenleving ten bate van de algemene volksgezondheid moeten altijd terug te voeren zijn op onomstotelijk bewijs en goede medische gronden. Mondmaskers voldoen daar niet aan en horen daardoor niet ingezet te worden, tenzij het tegendeel onomstreden bewezen is.

We moeten ons goed afvragen of het huidige beleid doeltreffend is. Om dat te doen is het belangrijk om te kijken hoe gevaarlijk covid-19 is voor ons als mensen:

Infection fatality rate of COVID-19 in community-dwelling populations with emphasis on the elderly: An overview

Hieruit blijkt onder andere het volgende, relatief gezien en per leeftijdscategorie:

Voor de overgrote meerderheid van ons is het doormaken van een infectie met sars-cov-2 geen probleem. Waarom is dan de drang om iedereen, inclusief onze kinderen aan een experimenteel serum te onderwerpen zo groot? Wij moeten ons richten op het beschermen van de kwetsbaren en daar zijn genoeg mogelijkheden voor beschikbaar.

U weet als het goed is dat de experimentele prikken, die aanbevolen worden om covid-19 te bestrijden, niet beschermen tegen besmetting en overdracht. Mocht u dit in twijfel trekken, u kunt het hier zelf lezen op de website van onze rijksoverheid (pagina 5, eerste alinea). Wist u dat de absolute risico afname van het gebruik van deze middelen op ca. 1% ligt? Wat betekent dat precies? Dat betekent dat als wij iedereen voorzien van de experimentele prik wij een afname van ca. 1% in ziekenhuisopnames zouden krijgen. Dat klinkt toch heel anders dan de 90+% effectiviteit in bescherming tegen covid-19 die ons in het vooruitzicht werd gesteld. Het is duidelijk dat deze koers die ingezet is niet werkt. In Israël is de overgrote meerderheid van de ziekenhuisopnames met covid-19volledig gevaccineerd“. De enorme nevenschade die voorkomt uit het gebruik van deze experimentele sera is niet goed te verklaren en is reden om heel terughoudend te zijn met deze ingreep.

We zijn inmiddels aangekomen bij de officiële tweedeling in de samenleving. Mensen die ervoor kiezen om in de controlegroep (die zeer wenselijk is bij elk experiment) te blijven moeten nu veelvuldig “bewijzen” dat ze gezond zijn, anders mogen ze niet uit eten, naar de bioscoop of naar een hotel/café. Wij mogen zonder afstand langs elkaar lopen in winkels en op straat en praten met elkander, maar bij de zojuist genoemde gelegenheden is de controlegroep ineens een gevaar voor de gezondheid van anderen en niet welkom tenzij ze het tegendeel bewijzen. Wij willen hiervoor graag de wetenschappelijke onderbouwing zien, want wij weten al geruime tijd dat gezonde (klachtenvrije) mensen niemand ziek maken en niet zorgen voor overdracht van dit virus.

Degelijke medische wetenschap moet de basis zijn voor het beleid met inzet op eigen gezondheid en afweer. Echt samenleven en zorgen voor onze naasten is één van de belangrijkste taken voor ons als mensen. In verbinding met elkaar vanuit vrijheid, behulpzaamheid en wederzijds begrip. Dit is nu meer dan ooit nodig om deze grote uitdaging te boven te komen.

Comments are closed.