De herkomst en recente sars-cov-2 problematiek

Waarde patiënten,

Hoewel wij van ganse harte hadden gehoopt dat het verhaal met covid-19 ten einde zou zijn, treffen wij ons nog immer in een ontwrichte wereld waar steeds minder onvervreemdbare vrijheid overblijft en belangrijke informatie niet (voldoende) in het publieke domein landt.

Wij willen dan ook een aantal actuele zaken delen met u als lezer. Hopelijk heeft u wat aan hetgeen wij delen. Het kan u wellicht helpen aan meer in- en overzicht omtrent sars-cov-2 en de aanpak van de problematiek.

Eind maart 2021 publiceerde de WHO dat covid-19 een IFR (infection fatality rate) heeft van 0,15%. Dit is gelijk aan de IFR van een hevige griepgolf. Opvallend genoeg is de normale griep vrijwel volledig verdwenen. In Nederland, maar ook in de V.S. is dit heel duidelijk zichtbaar. We kunnen daarmee stellen dat als covid-19 er niet was, maar een zware griepgolf in 2020 en 2021 er ongeveer net zoveel slachtoffers zouden zijn gevallen wereldwijd. De cruciale vraag is dan ook, zijn de maatregelen waar wij aan blootgesteld worden dan wel in verhouding en werkzaam? Was het sars-cov-2 die voor alle ellende zorgde, of had influenza (eventueel samen met sars-cov-2) bijgedragen aan de problematiek? Bij zware griepgolven werden (in de recente geschiedenis) nimmer zulke zware vrijheidsbeperkende ingrepen gedaan. Recente data uit de V.S. laat duidelijk zien dat heel veel covid-19 overlijdens door andere oorzaken komen en dat in slechts 5% van de gevallen de oorzaak louter en alleen covid-19 is.

Wij ontkennen (met klem) het bestaan van sars-cov-2 niet. Maar wij zijn recent wel achter onthutsende informatie gekomen. In het volgende onderdeel van The Highwire (aflevering 215) wordt besproken dat sars-cov-2 hoogstwaarschijnlijk in een laboratorium vervaardigd is met als doel een biologisch wapen te ontwikkelen. Het gaat hierbij met name om het piekeiwit op het virus, dat vele mensen wereldwijd tevens toegediend krijgen en zelf aan gaan maken als onderdeel van het experimentele covid-19 vaccin. Het geheel is uitgebreid onderbouwd en hier kunt u de relevante bronnen vinden:

De waarschijnlijke oorsprong van sars-cov-2

Men spreekt daarnaast steeds meer over het inenten van kinderen met deze experimentele therapie. Kinderen lopen een verwaarloosbaar risico om ernstige covid-19 op te lopen dan wel anderen te besmetten. Waarom mogen wij niet meer op ons eigen immuunsysteem vertrouwen? Zelfs Merck (ex-producent van één van de C-19 sera) zegt dat natuurlijke immuniteit altijd beter is dan een inenting. De kinderen die in deze proef vallen lijken veel heftigere problemen te verduren te krijgen dan van covid-19 zelf. Uit deze voorlopige cijfers blijkt 0,2% sterfte na inenting tegenover <0,0004% bij infectie met covid-19. We kunnen in deze groep dat toch onmogelijk verantwoorden?

We moeten absoluut onze kwetsbare medemensen beschermen, maar laten we goed nadenken over hoe we dat doen. Iedereen inenten onder (indirecte) dwang met de experimentele middelen is een grove schending van de Neurenberg code. Alleen de groep die mogelijk voortijdig zou kunnen komen te overlijden of heel heftig ziek kan worden zou de doelgroep kunnen zijn voor deze experimentele therapieën op basis van goede voorlichting en een weloverwogen keuze. De rest (slecht 0,6% van de geïnfecteerden wordt heftig ziek, zie “Active Cases“) zou bij eventuele infectie zich moeten afzonderen, totdat een geheel herstel bereikt is er daarmee natuurlijke groepsimmuniteit bevorderen. Deze inentingen hebben nl. al aardig wat nevenschade veroorzaakt en er blijkt een enorme onderrapportage te zijn als het om ernstige bijwerkingen en sterfgevallen gaat. Er zijn vele belangrijken redenen om niet deel te nemen aan dit experiment en steeds meer artsen en wetenschappers spreken zich hardop uit tegen dit experiment uit angst voor enorme bijkomende gezondheidsschade. Deze schade zal volgens de zeer welonderlegde arts, viro- en immunoloog Robert Gorter een enorme omvang kunnen aannemen. Wij kunnen u zijn uitgebreide analyse zeker niet onthouden en het is absoluut de moeite waard om zijn verhaal aan te horen. Hij weet in zijn stuk tevens te bevestigen dat sars-cov-2 niet een natuurlijke oorsprong heeft en dat er uit het niets HIV-delen zijn aangetroffen in het sars-cov-2 virus, die nimmer bij andere coronavirussen terug waren te vinden.

Wij besluiten dit betoog met het benadrukken van het belang van het behoud van onze vrijheden, verstandig en met oog voor elkander. Het kan niet zo zijn dan onze gekozen vertegenwoordigers (die voor het volk en diens belang werken) ons dwingen middels wet- en regelgeving om deel te nemen aan medische proeven en gedragstherapieën. Mondkapjes werken totaal niet om de overdracht en besmetting van covid-19 in te dammen. Dat is zonneklaar en wij staan dan ook versteld dat wij dit plichtmatig opgelegd hebben gekregen. Wist u dat in de Verenigde Staten inmiddels 40 van de 52 staten (onvoorwaardelijk) geen verplichte mondkapjes meer hebben en dat de gouverneur van Texas ze zelfs heeft verboden bij scholen en lokale overheden? Daarnaast hadden wij ook nog het experiment met de avondklok, waar ook totaal geen onderbouwing voor werd gegeven. Wij zullen ons verenigd moeten gaan beroepen op onze vrijheden, die onder andere in de universele mensenrechten zijn vastgelegd, om middels die weg samen naar een vrije en verstandige samenleving te bewegen in gezondheid en voorspoed zonder dwang en ongrondwettelijke beperkingen. We hebben het al eerder genoemd, maar gezonde (en daarmee ook klachtenvrije) mensen maken niemand ziek.

Wij wensen u veel gezond- en wijsheid toe.

Comments are closed.