Cruciale wijzigingen in PCR-test en meer

Beste patiënten, gisteren kwamen wij dit verhaal van Maurice de Hond tegen. Het RIVM heeft recent de aanbeveling gedaan om de verdubbeling (Cycle Threshold, CT) die nodig is bij een PCR-test om tot voldoende meetbaar genetisch materiaal te komen te verhogen van 35 naar 45. Verder werd er in de test gezocht naar drie unieke genetische overeenkomsten, die alle drie overeen moesten komen om tot een positief testresultaat te komen. Deze drie overeenkomsten zijn teruggebracht naar slechts één.

Concreet betekent het bovenstaande dat er, door de extra verdubbelingen van het genetisch materiaal in de PCR-test alsmede de verlaging van de markers die moeten overeenkomen van drie naar één, een enorme toename in vals-positieve uitslagen tot stand komt. Immers, waar vroeger alle drie de stukken moeten overeenkomen voor een positieve uitslag is nu slechts één overeenkomst voldoende. Het verhogen van de CT-waarde zorgt ervoor dat dood (inactief) virusmateriaal voldoende aanwezig kan zijn voor een positieve uitslag. De volledige analyse door Dr. Peter Borger (Moleculair Geneticus) op de vragen en de uitleg van het RIVM hierover kunt u hier lezen.

De gevolgen hiervan zijn enorm en verstrekkend. Dit zorgt er niet alleen voor dat wij een enorme toename krijgen in positief geteste personen (of besmettingen zoals onze beleidsmakers ze bijzonder en wel noemen), maar dit heeft ook een grote invloed op de ziekenhuis- en IC-opnames, alsmede de covid-19 gerelateerde sterfgevallen die geregistreerd worden. Immers, als je naar het ziekenhuis moet en positief getest wordt, ben je een covid-19 opname. Als je tijdens het verblijf in het ziekenhuis positief getest wordt kan de registratie in een covid-19 opname veranderen. Dit gaat ook op voor mensen die op de IC komen. Mensen die komen te overlijden met een positieve covid-19 PCR-test worden regelmatig (onafhankelijk van de hoofdoorzaak, die in slechts 6% van de gevallen alleen maar covid-19 is) als een corona-slachtoffer ingeboekt. De wijzigingen in hoe men met deze test omgaat heeft enorme gevolgen voor wat er met de zorg en de statistiek in ons land gebeurt. Kunnen we dan wel spreken over een daadwerkelijke tweede golf, als op deze wijze de cijfers veel te hoog uitslaan en een compleet vertekend beeld geven van de realiteit? Kijkt u eens naar de bezetting in de ziekenhuizen van het LCPS. U ziet dat in het geheel de coronapatiëten toenemen, maar een stijging van de totalen in de ziekenhuizen blijft uit. Dit kan natuurlijk door uitstel van zorg komen, maar de totalen schommelen al maanden rond de 11.000 mensen in het ziekenhuis, onafhankelijk van of ze covid-19 hebben of niet.

Deze test is dusdanig onbetrouwbaar geworden dat het onmogelijk is om met deze gegevens goed en eerlijk beleid te maken. Dit gebeurt echter wel en de roep om hard ingrijpen wordt steeds groter. Klopt dat wel, als je bedenkt dat er zo veel vals-positieve uitslagen zijn?

Als gevolg van de problematiek zijn weer tal van maatregelen in werking getreden. De horeca moet onder andere op slot. Wij missen echter de onderbouwing, hier ziet u de analyse van het RIVM zelf. De horeca zou volgens dit schema bijdragen aan tussen de 3,8-1,8% van de besmettingen landelijk. Waarom moeten zij dan volledig op slot? Hebben lockdown maatregelen überhaup wel zin? U leest er hier veel meer over met de benodigde wetenschappelijke en empirische onderbouwing. Ivor Cummins legt het kort en bondig graag aan u uit: https://www.youtube.com/watch?v=FWjoFark7kI

Binnenkort kunnen wij een verplichting voor het dragen van mondmaskers verwachten als onderdeel van de maatregelen, maar welk nut dient dat? Hieronder ziet u dat meer dan 70% van mensen die voltijd een masker droeg alsnog besmet kon raken met sars-cov-2:

https://thefederalist.com/2020/10/12/cdc-study-finds-overwhelming-majority-of-people-getting-coronavirus-wore-masks

Er kwamen recentelijk ook opmerkelijke getallen naar buiten over de sterftecijfers in de Verenigde Staten, kijkt u eens goed naar dit schema. De officiële cijfers spreken inmiddels van bijna 217.000 doden als gevolg van covid-19. U ziet hier het aantal mensen dat gemiddeld per maand komt te overlijden in Amerika vanaf 2017 t/m 2020:

2017 Total Deaths US: 2,813,503 (234,000/month)

2018 Total Deaths US: 2,839,205 (237,000/month)

2019 Total Deaths US: 2,855,000 (238,000/month)

2020 Total Deaths US (jan – week 9/26): 2,130,000 (236,000/month)

Wij ontkennen (met klem) niet dat het virus bestaat en voor hevige ziekte kan zorgen. Wat wij nu wel duidelijk ter discussie stellen is hoe dodelijk sars-cov-2 voor ons als mensheid in zijn totaliteit is.

Als de maatregelen en beperkingen weinig zin hebben, wat zouden we dan moeten doen? We moeten onze eigen afweer versterken, u kunt hiervoor goed terecht op: https://zelfzorgcovid19.nl/. U kunt daar waardevolle adviezen vinden m.b.t. suppletie alsmede medicamenteuze oplossingen om sars-cov-2 de baas te zijn en te blijven.

Tot slot willen wij een oproep doen aan ieder die dit leest, groepsimmuniteit bereiken is de enige manier waarop wij veilig en wel deze problematiek het hoofd kunnen bieden. Als dat bereikt is, zijn de kwetsbare groepen veel minder in gevaar. Groepsimmuniteit blijkt heel goed te bereiken, ondanks tegenstrijdige berichten vanuit onze media. Een goed doordacht plan hiervoor hebben wij reeds besproken in ons vorige bericht over de “Great Barrington Declaration”. Onderschrijft u dit, overweeg dan om die verklaring te tekenen. Wij kunnen dan, in navolging van Zweden en Japan, hopelijk weer snel terug naar onze normale vrije samenleving zonder dat wij de gezondheid van de kwetsbare groepen in het geding brengen.

Comments are closed.