Censuur, nevenschade en terugblik m.b.t. sars-cov-2

Waarde patiënten,

Het is nu circa een jaar geleden dat de covid-19 epidemie begon in ons land. Er is een hoop gebeurd in die tijd en het verhaal is nog niet ten einde. Er is ons een hoop duidelijk geworden als het gaat om belangen in de wereld en hoe verstrekkende invloeden van beleidsmakers, al dan niet verkozen, kunnen zijn. Wij willen graag gelijk benadrukken dat stukken die hier geschreven worden m.b.t. sars-cov-2 weergaven zijn van onze persoonlijke standpunten als academisch geschoolde mensen. Het gaat hier om de personen achter de tandartsen in onze praktijk, verder niet. In een land waar vrijheid van meningsuiting een gegeven recht is, vinden wij het belangrijk om via dit medium, dat tot onze beschikking staat, u ons standpunt te doen toekomen, mits daar interesse voor is. U kunt de stukken dus beschouwen als “gast-artikelen” die wij met u delen en waar u voor uzelf kunt opmaken of het nuttig is voor u en uw kennis of dat u er liever niks mee te maken heeft. Als wij een standpunt innemen, dan vermelden wij altijd direct de bronnen erbij, zodat u zelf kunt nagaan of de basis voor dat standpunt in orde is. Bent u het niet eens met de informatie? Laat hetgeen u hier leest dan voor wat het is, of, en dat hebben wij veel liever, praat ons bij met gedegen onderbouwing die (bij voorkeur) grondiger is dan wat wij hebben gebruikt. Velen van ons proberen zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen en het grote geheel goed te begrijpen. Wij hebben allemaal een eigen perspectief op wat er speelt en daarmee ook de waarheid. Niemand heeft de waarheid in pacht en het is dan ook heel belangrijk dat wij zo goed mogelijk informatie uitwisselen, zodat de kennis die aanwezig is in de samenleving zo goed mogelijk is en iedereen weloverwogen keuzes kan maken als het gaat om gezondheid en veiligheid. Het kan niet zo zijn dat wij als vrije mensen met een vrije mening middels druk van buitenaf proberen om anderen het zwijgen op te leggen als zij er een andere mening op nahouden dan die van onszelf. Het leven is in elementaire basis uitwisseling van informatie tussen al dat leeft. Met die uitwisseling ontwikkelt het leven zich en kan het zichzelf verbeteren. Zodra wij de stroom van informatie stopzetten, stopt de groei en de ontwikkeling. Bedenk dan ook goed bij uzelf dat wij leven in een land waar twee dierenartsen en een basisschooldocent veel van het beleid en de publieke opinie bepalen en beïnvloeden omtrent sars-cov-2. Als zij mogen spreken en een podium krijgen voor hun standpunten, dan mogen anderen die zich verdiepen in de materie dat natuurlijk ook en is er op grond van die diversiteit echt geen plaats voor censuur van andersdenkenden.

In eerdere stukken hebben wij bijvoorbeeld gesproken over het feit dat het sars-cov-2 virus nog nooit is geïsoleerd. Het is dan wel belangrijk om goed te kijken wat daarmee gezegd wordt. Het gaat om dat de postulaten van Rivers niet volledig doorlopen zijn, waardoor er geen zekerheid is dat het virus, waarvan men aanneemt dat het covid-19 veroorzaakt, ook daadwerkelijk het juiste virus is. Wij ontkennen daarmee het bestaan niet, maar wel dat er essentiële stappen niet zijn genomen om te zorgen dat er een goede test ontwikkeld is en dat we zo optimaal mogelijk kunnen kijken naar medicatie en eventueel vaccinatie. Een correct gezuiverd en geïsoleerd virus is daarvoor onontbeerlijk.

Als wij spreken over de enorme hoeveelheid vals-positieven die de PCR-test kan afgeven, dan is het zaak om goed te kijken wat daarmee gezegd wordt. Bij een CT waarde van 35 of hoger en het reduceren van de markers van 3 naar 1 wordt een vals-positief getal van 97% mogelijk. Dat is hier uitgebreid besproken. Mocht er nieuwe of betere informatie beschikbaar zijn kan dit natuurlijk wijzigen. De RT-PCR blijft een test die niet gebruikt kan en mag worden om een covid-19 besmetting te diagnosticeren (het staat in de bijsluiter n.b., pagina 3) en als men besluit dat toch te doen, dan kunnen er dingen fout gaan. Een recent rapport in The Lancet heeft aangetoond dat (bij meer gemiddelde waarden, CT, markers) de RT-PCR test in 50-75% van de gevallen vals positieven afgeeft. Dat is fors, 62,5% gemiddeld, dus in minder dan 40% van de positieve gevallen heeft deze test het bij het rechte eind. Wij vragen ons echt af wat de meerwaarde van een dergelijke test is, die het vaker fout dan goed heeft en of daar enkelzijdig beleid aan verbonden mag worden.

De nevenschade van de wereldwijde maatregelen is dusdanig dat er inmiddels onwerkelijke en schokkende cijfers aan verbonden worden. Het is dusdanig buiten proportie dat er door meer dan 1000 juristen en advocaten gestart is met een tweede Neurenberg tribunaal voor misdaden tegen de menselijkheid. Ook in Nederland zit men niet stil en blijkt er heel veel mis te zijn met de aanpak en de bizarre negatieve gevolgen van het huidige beleid.

Het experimentele vaccin (technisch gezien gentherapie) doet ook stof opwaaien. Wij hebben in eerdere berichten onze zorgen geuit en het lijkt er meer en meer op dat er echt veel leed voortkomt uit het inzetten van deze middelen. Hier een paar voorbeelden, droevig en wel: 1, 2, 3 en 4. Wereldwijd zijn deze experimentele middelen alleen onder een noodgoedkeuring toegelaten en vallen ze daarmee onder experimenteel. Deze middelen zijn niet goedgekeurd voor algemeen gebruik en een ieder die instemt met deze therapie wordt onderdeel van een medisch experiment. Bij instemmen met de behandeling gaat u ermee akkoord dat u deelneemt aan dat experiment en bent u zelf volledig verantwoordelijk voor de gevolgen, mocht het verkeerd uitpakken. U kunt niemand aansprakelijk stellen voor problemen die door het middel teweeg zijn gebracht. Recent sprak de vooraanstaande viroloog en vaccinontwikkelaar Geert van den Bossche zijn extreme bezorgheid uit over de massale vaccinaties wereldwijd. Ons aangeboren immuunsysteem kan ernstig beschadigd raken door dit beleid, waardoor we in de toekomst onszelf veel minder goed kunnen verweren tegen ziektekiemen. Dit is ontzettend belangrijke informatie en het wordt door één van de meest vooraanstaande experts wereldwijd op het gebied van vaccinaties uit de doeken gedaan:

Kijken we terug op onze eerdere stellingen van middelen die echt goed kunnen helpen tegen covid-19, zoals 1. Vitamine D, 2. Hydroxychloroquine, 3. Budesonide en 4. Ivermectine blijken onze standpunten van toen nauwkeurig te zijn geweest. Zie hier de laatste data en bronnen op volgorde van nummering 1, 2, 3, 4. Wij kunnen covid-19 duidelijk heel goed aanpakken met de juiste medicatie en supplementen. Wij vinden het opmerkelijk dat een jaar later, met alle informatie die nu goed en wel beschikbaar is, dit nog maar zeer beperkt toegepast wordt.

Wij besluiten dit stuk met dat wij hopen dat dit jaar een schitterend jaar wordt, waarin wij echt luisteren naar elkaar in positiviteit en verbinding, zonder vooroordelen of negatieve voorbarige aannamen. Wij hebben heel veel kunnen leren het afgelopen jaar en het is nu aan ons mensen om deze kennis volledig te omarmen en het in te zetten voor onze groei, ontwikkeling en gezondheid. Er komt een prachtige tijd aan en dat hebben wij allemaal, maar vooral de mensen die leed hebben ondervonden van het virus, de moeilijkheden in de zorg of de maatregelen, heel erg verdiend.

Met vriendelijke en positieve groet, vanuit een oprecht open hart in vrijheid en verbinding sluiten wij dit verhaal af, bedankt voor het lezen.

Comments are closed.