Author Archive

De Amerikaanse verkiezingen en covid-19

24/01/2021

Vorige week werd Joe Biden ingewijd als 46e President van de Verenigde Staten der Amerika inc. Nadat hij voldoende kiesmannen toegewezen had gekregen en na de inwijding zelf gebeurde er ineens een aantal opmerkelijke zaken die directe invloed hebben op de problematiek met covid-19: De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kwam met het advies om de cycli bij […]

Posted in Algemeen Comments Off on De Amerikaanse verkiezingen en covid-19

Een slotwoord over covid-19

31/12/2020

Het jaar is ten einde en we kunnen nu gedeeltelijk de balans opmaken. Het was een bewogen jaar met enorme uitdagingen voor ons allemaal. De zorg stond zwaar onder druk en iedereen ging, in meer of mindere mate, gebukt onder de maatregelen van onze beleidsmakers. Sars-cov-2 is een virus dat je flink ziek kan maken, […]

Posted in Algemeen Comments Off on Een slotwoord over covid-19

Coronamaatregelen vanaf 2021

31/12/2020

Waarde patiënten, In lijn met diverse wetenschappelijke publicaties vragen wij u de volgende regels te respecteren: Als u hoest, in combinatie met keelpijn en/of verhoging dan wel koorts, vragen wij u huiswaarts te keren en een nieuwe afspraak met ons te maken. Heeft u niet de bovenstaande combinatie van klachten? Dan bent u van harte […]

Posted in Algemeen Comments Off on Coronamaatregelen vanaf 2021

De andere zijde van covid-19: testen en maatregelen

20/12/2020

Nederland (en vele andere landen met ons) zit nu, buiten oorlogstijd, het zwaarst op slot in onze geschiedenis. Wij hadden de hoop dat er objectief naar de problematiek gekeken zou worden om passend beleid neer te leggen. Wederom moeten wij, bedroefd en wel, constateren dat dit niet het geval is. Er zijn een aantal enorme […]

Posted in Algemeen Comments Off on De andere zijde van covid-19: testen en maatregelen

Doorgang mondzorg

14/12/2020

Waarde patiënten, Hoewel de kersverse maatregelen een zware wissel trekken op onze samenleving,  kan de mondzorg gewoon doorgang vinden. U bent in dat kader welkom voor behandeling of controle bij ons, mits u klachtenvrij bent. Klachten waarbij wij u vragen thuis te blijven zijn hoesten i.c.m. keelpijn en/of verhoging dan wel koorts. Mocht u deze […]

Posted in Algemeen Comments Off on Doorgang mondzorg